انتشارات دانشگاه تهران
 
تعداد عنوان ها: 2,573
مسائل هامه من کتاب الخلاف 3265
ابی جعفر محمد بن حسن طوسی
300,000
مسائل و کاربردهای تئوری مصرف در اقتصاد خرد 2039
دکتر مجید احمدیان؛ دکتر جعفر عبادی
4,150
مسمومیت‌ها در دام‌های بزرگ 3593
دکتر تقی تقی‌پور بازرگانی؛ دکتر افشین رئوفی
600,000
مشارکت برای نجات زمین 2677
شانکار یاماچالا و پیتر مورتیس؛ دکتر سید احمد خاتون آبادی؛ دکتر غلامرضا نادری بنی
33,000
مشاوره پرسش‌ها و پاسخ‌ها 2905
دکتر غلامعلی افروز
120,000
مشاوره شناختی-رفتاری 2816
مایکل ج. اسکات؛ محمد خدایاری فرد؛ استفان ج. استرادلینگ؛ ویندی درایدن
16,500
مشتری‌شناسی مبتنی بر بازاریابی عصبی ردیاب چشم، برق‌نگار مغز و تحلیل حالت‌های چهره 4405
دکتر مسعود کیماسی؛ دکتر علی عموئی‌اوجاکی ؛ دکتر سپیده نصیری
900,000
مشق معماری 3119
دکتر عیسی حجت
220,000
مشکلات سلامتی نوجوانان و جوانان 2884
محمد خدایاری ‌فرد، اسمین عابدینی
720,000
مشمشه بیماری قابل انتقال بین حیوان و انسان 3640
دکتر سامد برومندفر؛ دکتر علیرضا باهنر
280,000
مصاحبه‌های بالینی باکودکان و نوجوانان 2430
فیلیپ بارکر؛ دکتر محمد خدایاری‌فرد، سید کامران علوی
70,000
مصالح ساختمانی 2042
دکتر احمد حامی
450,000
مصالح ساختمانی 2758
دکتر حسن رحیمی
1,100,000
مصالح ساختمانی 2766
قنبر ابراهیمی- اسماعیل پور، اشرفی، باقری، برنده، بهنیا، تابش، جمشیدی، رمضانیاپور، زاهدی، شکرچی زاده، طاحونی، فامیلی، فرید، قالیبافیان، مستوفی نژاد، اوری، هور
2,100,000
مصالح ساختمانی برای معماران 3895
دکتر کتایون تقی‌زاده؛ مژده تابش
1,500,000
مصباح الارواح 1286
بدیع‌الزمان فروزانفر
100,000
مضامین مشترک در ادب فارسی و عربی 2115
دکتر سیدمحمد دامادی
2,000,000
مطالعات شهروندی
دکتر عباس نرگسیان
720,000
مطالعات مزرعه‌ای و آزمایشگاهی در کشاورزی اکولوژیک 3096
استفان آر. گلیسمن ؛ دکتر ایرج اله دادی- دکتر غلامعباس اکبری- امین راسخ‌نیا- حامد صدقیانی
980,000
مطالعات منطقه‌ای خلیج‌فارس 3671
دکتر بهادر زارعی
1,300,000
مطالعات میان‌رشته‌ای: ملزومات توسعه‌ای، موانع و بازدارنده‌ها
پژوهشگر: حمیده دباغی ؛ مشاور علمی طرح: یونس نوربخش ؛ ناظر طرح: سید احمد فیروز‌آبادی- ویرایش ادبی: داود رمضانی