انتشارات دانشگاه تهران
 
تعداد عنوان ها: 232
آبرسانی شهری 1677
م. ت. منزوی
510,000 382,500
ابزار عمومی تحقیق 2428
دکتر علی فاخر
210,000 157,500
آنالیز تابعی کاربردی 3300
دکتر احمد فیض دیزجی
250,000 187,500
اجزاء ماشین (جلد دوم) 2011
ر. تیبو؛ دکتر علی محمد برقعی
36,000 27,000
اجزاء محدود ANSYS) 7060)
حمیدرضا جاهد مطلق- محمدرضا نوبان- محمدامین اشراقی
550,000 412,500
اجزای محدود مقدماتی 2822
دکتر ایرج محمودزاده کنی
220,000 165,000
احتمال و آمار و مهندسی 4259
دکتر سید محمود طاهری
1,600,000 1,200,000
احیای مستقیم (دو جلدی) 1991
دکتر ناصر توحیدی
820,000 615,000
ادغام داده‌ها در سنجش از دور مفاهیم و روش‌ها 3316
دکتر فرهاد صمدزادگان- فاطمه طبیب محمودی- بهناز بیگدلی
180,000 135,000
ارزیابی اقتصادی طرح‌های معدنی 2850
محمد کلاهدوزان- سهراب ویسه
37,000 27,750
آزمون و تحلیل خستگی 3137
یانگلی لی- ریچارد ب. هاثاوی- جو پن- مارک ا. بارکی ؛ دکتر عباس راستگو- حسن بهاءلو هوره
90,000 67,500
آسیب‌ناپذیر از ربات 4131
یوسف عون؛ دکتر پرویز جبه‌دارمارالانی
230,000 172,500
اصول اکتشافات ژئوشیمیایی 2080
دکتر علی اصغر حسنی پاک
280,000 210,000
اصول برنامه‌ریزی تولید و کنترل موجودی‌ها 3217
دکتر جعفر رزمی ؛ دکتر محمدمهدی لطفی
250,000 187,500
اصول بنیانی و محاسباتی در مهندسی شیمی 3944
دیوید هیمل بلاو؛ جیمز ریگز؛ دکتر محمدمهدی منتظر رحمتی
1,000,000 750,000
اصول خوردگی و حفاظت فلزات 2395
دکتر جمشید مفیدی
40,000 30,000
اصول عملیات حرارتی فولادها 2001
دکتر مهدی طاهری
300,000 225,000
اصول کنترل مدرن 2235
دکتر علی خاکی‌صدیق
600,000 450,000
اصول مهندسی دریا 2460
روبرت ام. سورنسن؛ دکتر خسرو برگی
440,000 330,000
اصول مهندسی زلزله 2482
دکتر خسرو برگی
300,000 225,000
اطلاعات دارویی دامپزشکی 3103
مارک ج پاپیج؛ سیداحمدفاطمی-سعیده نعیمی-مجیدمتقی نژاد-مجید شهابی؛ مارک ج پاپیج؛ سیداحمدفاطمی-سعیده نعیمی-مجیدمتقی نژاد-مجید شهابی؛ مارک ج پاپیج؛ سیداحمدفاطمی-سعیده نعیمی-مجیدمتقی نژاد-مجید شهابی؛ مارک ج پاپیج؛ سیداحمدفاطمی-سعیده نعیمی-مجیدمتقی نژاد-مجید شهابی؛ سیداحمدفاطمی؛ مارک.ج.پاپیج ؛ سعیده نعیمی؛ مجیدمتقی نژاد؛ مجید شهابی
280,000 210,000
اقتصاد عمومی مهندسی صنایع 3799
دکتر سید فرید قادری؛ حسام نوجوان
380,000 285,000
اکتشافات ذخایر طلا 2441
دکتر علی اصغر حسنی پاک
35,000 26,250
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه