انتشارات دانشگاه تهران
 
تعداد عنوان ها: 234
آبرسانی شهری 1677
م. ت. منزوی
510,000
ابزار عمومی تحقیق 2428
دکتر علی فاخر
420,000
آماده‌سازی بارکوره‌های تولید آهن و فولاد 2343
دکتر ناصر توحیدی ؛ دکتر رامز وقار
1,540,000
آمار و احتمالات در مهندسی عمران 2915
دکتر سید مهدی زهرایی- دکتر شهرام خزائی
112,000
آنالیز تابعی کاربردی 3300
دکتر احمد فیض دیزجی
980,000
اجزاء ماشین (جلد دوم) 2011
ر. تیبو؛ دکتر علی محمد برقعی
36,000
اجزاء محدود ANSYS) 7060)
حمیدرضا جاهد مطلق- محمدرضا نوبان- محمدامین اشراقی
550,000
اجزای محدود مقدماتی 2822
دکتر ایرج محمودزاده کنی
220,000
احتمال و آمار و مهندسی 4259
دکتر سید محمود طاهری
1,600,000
احیای مستقیم (دو جلدی) 1991
دکتر ناصر توحیدی
4,000,000
ادغام داده‌ها در سنجش از دور مفاهیم و روش‌ها 3316
دکتر فرهاد صمدزادگان- فاطمه طبیب محمودی- بهناز بیگدلی
180,000
ارزیابی اقتصادی طرح‌های معدنی 2850
محمد کلاهدوزان- سهراب ویسه
37,000
آزمون و تحلیل خستگی 3137
یانگلی لی- ریچارد ب. هاثاوی- جو پن- مارک ا. بارکی ؛ دکتر عباس راستگو- حسن بهاءلو هوره
1,100,000
آسیب‌ناپذیر از ربات 4131
یوسف عون؛ دکتر پرویز جبه‌دارمارالانی
230,000
اصول اکتشافات ژئوشیمیایی 2080
دکتر علی اصغر حسنی پاک
1,300,000
اصول برنامه‌ریزی تولید و کنترل موجودی‌ها 3217
دکتر جعفر رزمی ؛ دکتر محمدمهدی لطفی
250,000
اصول بنیانی و محاسباتی در مهندسی شیمی 3944
دیوید هیمل بلاو؛ جیمز ریگز؛ دکتر محمدمهدی منتظر رحمتی
1,000,000
اصول خوردگی و حفاظت فلزات 2395
دکتر جمشید مفیدی
40,000
اصول عملیات حرارتی فولادها 2001
دکتر مهدی طاهری
300,000
اصول فتوگرامتری پهپاد؛ مفاهیم تئوری و نکات عملی 4446
دکتر محمد سعادت‌سرشت؛ دکتر مسعود ورشوساز
1,200,000
اصول کنترل مدرن 2235
دکتر علی خاکی‌صدیق
600,000
اصول مهندسی دریا 2460
روبرت ام. سورنسن؛ دکتر خسرو برگی
440,000
اصول مهندسی زلزله 2482
دکتر خسرو برگی
1,300,000
اطلاعات دارویی دامپزشکی 3103
مارک ج پاپیج؛ سیداحمدفاطمی-سعیده نعیمی-مجیدمتقی نژاد-مجید شهابی؛ مارک ج پاپیج؛ سیداحمدفاطمی-سعیده نعیمی-مجیدمتقی نژاد-مجید شهابی؛ مارک ج پاپیج؛ سیداحمدفاطمی-سعیده نعیمی-مجیدمتقی نژاد-مجید شهابی؛ مارک ج پاپیج؛ سیداحمدفاطمی-سعیده نعیمی-مجیدمتقی نژاد-مجید شهابی؛ سیداحمدفاطمی؛ مارک.ج.پاپیج ؛ سعیده نعیمی؛ مجیدمتقی نژاد؛ مجید شهابی
280,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه