انتشارات دانشگاه تهران
 
تعداد عنوان ها: 2,573
مقالات حقوقی (جلد دوم)
دکتر ابوالقاسم گرجی
170,000
مقالاتی در باب شهر و شهرسازی 2219
دکتر منوچهر مزینی
980,000
مقامه‌نویسی در ادبیات فارسی 1130
دکتر فارس ابراهیمی حریری
560,000
مقاومت مدنی و سیاست قدرت: تجربه کنش بدون خشونت از گاندی تا به امروز 3692
آدام رابرتس- تیموتی گارتن اش ؛ دکتر حشمت‌السادات معینی‌فر- عباس تاجیک
980,000
مقاومت مصالح (دوجلدی) 4519، 4518
دکتر عبدالمجید جوهرزاده ؛ دکتر مهدی صمدزاد
3,200,000
مقاومت مصالح کاربردی 2834
دکتر محمود گلابچی
1,100,000
مقدمات نوروسایکولوژی 3436
دکتر سیدسعید پورنقاش تهرانی
100,000
مقدمه‌­ای بر بیوانفورماتیک کاربردی 4392
پل ام. سلزر ؛ ریچارد جی. ماروفر ؛ الیور کوخ ؛ دکتر سید محمدمهدی مرتضویان
720,000
مقدمه‌ای بر آب‌و‌هواشناسی نظامی 4486
دکتر قاسم عزیزی؛ دکتر محمدباقر چوخاچی‌زاده‌مقدم
1,200,000
مقدمه‌ای بر آکوستیک 3250
پروفسور هاینریش کوتروف؛ دکتر امیرمسعود عباسی
800,000
مقدمه‌ای بر آمار ریاضی 1760
روبرت و. هوگ، آلن ت. کریگ؛ دکتر نوروز ایزد دوستدار
1,300,000
مقدمه‌ای بر احتمالات و آمار 1896
هنری ال آلدر- ادوارد بی راسلر ؛ دکتر عباسعلی زالی، جمشید جعفری شبستری
180,000
مقدمه‌ای بر اقتصاد اکولوژیکی (بوم شناختی) 3167
مایکل کامان، زیگرید استاگل؛ دکترصالحی، دکتر سنگاچین، حبیبی
190,000
مقدمه‌ای بر الکتروانسفالوگرام کمّی و نوروفیدبک: نظریه‌های پیشرفته و کاربردها 4248
توماس بوزینسکی ؛ هلن کوگان بوزینسکی ؛ جیمز ایوانز ؛ اندرو آباربانل ؛ دکتر رضا رستمی؛ مریم رستمی؛ دکتر رضا کاظمی
1,700,000
مقدمه‌ای بر بیولوژی اسب 4381
زو داویس ؛ دکتر فرامرز قراگوزلو؛ دکتر پیمان عزیزی ؛ دکتر حافظ صادقی
900,000
مقدمه‌ای بر تحلیل عدم قطعیت در سامانه‌های منابع آب 3407
دکتر امید بزرگ حداد؛ مهندس سمانه سیف‌الهی آغمیونی
170,000
مقدمه‌ای بر توپولوژی عمومی
بهمن طاهرخانی
480,000
مقدمه ای بر رسانه‌های دیجیتال 4541
الساندر ‌دلفانتی ؛ آدام ‌آرویدسون ؛ دکتر محمدرضا ‌سعیدآبادی ؛ طیبه ‌حسینی
720,000