انتشارات دانشگاه تهران
 
تعداد عنوان ها: 36
آنالیز عددی و روش‌های کامپیوتری 1796
ر. ح. پنینگتون؛ دکتر پرویز جبه دار مارالانی، دکتر منصور نیکخواه‌بهرامی
29,000
اجزاء محدود ANSYS) 7060)
حمیدرضا جاهد مطلق- محمدرضا نوبان- محمدامین اشراقی
550,000
اصول کنترل مدرن 2235
دکتر علی خاکی‌صدیق
600,000
الکترومغناطیس میدان و موج 2173
دیوید ک. چنگ؛ دکتر پرویز جبه‌دار مارالانی؛ دکتر محمد قوامی
2,200,000
انرژی‌های قابل تجدید 2172
دکتر محمود ثقفی
250,000
انرژی‌های نو 2885
گادفری بویل؛ دکتر عبدالرحیم پرتوی
740,000
بررسی سیستم‌های قدرت 2590
برگن ؛ ویتال ؛ دکتر حمید لسانی
500,000
تاسیسات الکتریکی 2636
گونترگ زایپ؛ دکتر مسعود سلطانی
150,000
تبدیل توان و کنترل سیستم‌های انرژی بادی 3796
بین وو؛ یونگ کیانگ لانگ؛ نوید زرگری؛ سمیر کورو؛ حسن منصف؛ محمدرضا جلیلوند
400,000
تجهیزات نیروگاه دو جلد 2171
دکتر مسعود سلطانی
220,000
تحلیل ماشین‌های سنکرون 4067
توماس لیپو ؛ دکتر جواد فیض؛ دکتر سیروس همتی
650,000
تولید الکتریسیته و بهره برداری 2005
دکتر مسعود سلطانی
55,000
دستگاههای اندازه گیری 1258
مسعود سلطانی
63,000
رله و حفاظت سیستم‌ها 1503
مسعود سلطانی
250,000
سیستم‌های کنترل دیجیتال (دو جلدی) 2226
ک. اوگاتا؛ دکتر پرویز جبه‌دار مارالاتی، دکتر علی خاکی صدیق
520,000
سیگنال‌ها و سیستم‌ها (دو جلدی) 2420
آلن وی. اپنهایم، آلن اس. ویلسکی، حمید نواب؛ دکتر دکتر پرویز جبه‌دار مارالانی، دکتر بهمن زنج
380,000
عملکرد و مدل سازی ترانزیستور 2425 MOS
یانیس. پی. تسویدیس؛ مرتضی فتحی پور؛ یانیس. پی. تسویدیس؛ مرتضی فتحی پور؛ یانیس. پی. تسویدیس؛ مرتضی فتحی پور؛ مرتضی فتحی پور؛ یانیس. پی. تسویدیس
120,000
فیزیک الکترونیک 2591
دکتر جاسپریت سینگ؛ دکتر مرتضی فتحیپور؛ دکتر علیرضا احسانی اردکانی
400,000
کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق جلد اول 7149
پرویز جبهدار مارالانی، فرخ آزرم، حمیدرضا جمالی، علی خاکی صدیق، احمد فیض دیزجی، حمید لسانی؛ فرخ آزرم؛ پرویز جبهدار مارالانی؛ حمیدرضا جمالی؛ پرویز جبه دار مارالانی؛ علی خاکی صدیق؛ احمد فیض دیزجی؛ حمید لسانی؛ پرویز جبه دار مارالانی؛ حمید لسانی
150,000
کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق جلد دوم 7515
دکتر پرویز جبه دار مارالانی، فرخ آزرم، حمیدرضا جمالی، علی خاکی صدیق، احمد فیض دیزجی، حمید لسانی؛ پرویز جبه دار مارالانی؛ فرخ آزرم؛ حمیدرضا جمالی؛ علی خاکی صدیق؛ احمد فیض دیزجی؛ حمید لسانی
240,000
کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق (جلد سوم) 8122
دکتر پرویز جبه‌دار مارالانی، دکتر محمد شاه آبادی، دکتر علی خاکی صدیق، دکتر احمد فیض دیزجی، دکتر حمید لسانی، دکتر محمد یاوری
450,000
ماشین‌های الکتریکی 1و2
دکتر حمید لسانی
700,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه