انتشارات دانشگاه تهران
 
تعداد عنوان ها: 98
آیین رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت 3384
دکتر محمدحسن صادقی‌مقدم؛ دکتر نادر میرزاده‌کوهشاهی
650,000
آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی 3709
دکتر محمدحسن صادقی‌مقدم؛ دکتر نادر میرزاده کوهشاهی
250,000
اصول و مبانی حقوق اساسی 3287
دکتر خیرالله پروین؛ دکتر فیروز اصلانی
570,000
بررسی تطبیقی حقوق خانواده 2687
دکتر ابوالقاسم گرجی ؛ دکتر سیدحسین صفایی؛ دکتر سید عزت‌الله عراقی؛ دکتر اسدالله امامی؛ دکتر سیدمرتضی قاسم‌زاده؛ دکتر محمود صادقی؛ عباس برزوئی؛ احمد حمیدزاده؛ بتول آهنی
360,000
بررسی و تحلیل حقوق پناهندگی در نظام داخلی و حقوق بین الملل 3765
دکتر ابراهیم موسی‌‌زاده؛ رزیتا کهریزی
90,000
ترجمه کتاب لمعه دوره فقه امامیه (جلد اول) 1841
شهید اول؛ دکتر علی رضا فیض، دکتر علی مهذب
180,000
ترجمه کتاب لمعه دوره فقه امامیه جلد دوم 1966
شهید اول؛ دکتر علی رضا فیض، علی مهذب
55,000
جامع‌ الشتات (جلد پنجم) از کتاب الشرکه تا کتاب العمری 3882
دکتر ابوالقاسم گرجی؛ دکتر حبیب‌الله رحیمی
1,800,000
جامع‌الشتات (جلد چهارم) 2919
میرزا ابوالقاسم قمی؛ دکتر دکتر ابوالقاسم گرجی
95,000
حدود تعزیرات و قصاص 2585
دکتر ابوالقاسم گرجی؛ دکتر روشنعلی شکاری
100,000
حق توسعه
دکتر فریده شایگان
40,000
حقوق آب فرصت ها و راهکارها
دکتر الهام امین زاده
800,000
حقوق اساسی ایران 2802
آیت‌الله عباسعلی عمید زنجانی
64,000
حقوق اساسی تطبیقی 4383
دکتر خیراله پروین ؛ محمد مهدی سیفی
650,000
حقوق اساسی کشورهای اسلامی 4208
دکتر ابراهیم موسی‌زاده
770,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه