انتشارات دانشگاه تهران
 
تعداد عنوان ها: 84
آداب دیپلماسی و فنون مذاکره 2920
دکتر سید داود آقایی
540,000
ارتش و دولت در آسیای مرکزی از ارتش سرخ تا استقلال 4077
اریکا مارات ؛ دکتر الهه کولائی؛ محمدکاظم شجاعی
470,000
اقتصاد دانش­‌بنیان در اتحادیه اروپا 3935
دکتر علی صباغیان؛ محمود جوادی
130,000
اقتصاد سیاسی ایران (دوران معاصر) 3686
دکتر عباس مصلی‌نژاد
900,000
اقتصاد سیاسی بین‌الملل 3595
دکتر عباس مصلی‌نژاد
800,000
اقتصاد سیاسی (مبانی، کارکرد و فرایند) 3641
دکتر عباس مصلّی‌نژاد
1,400,000
اقتصاد سیاسی نظامی گری مداخله آمریکا در افغانستان 3540
دکتر محمدعلی شیرخانی؛ مهدی سبحانی؛ دکتر محمد علی شیر خانی
100,000
انرژی اقتصاد و سیاست ها درحوزه خزر ( واقعیت ها و رویاها) 3183
مورین س. کرندل؛ مورین س. کرندل؛ محمد حریری اکبری؛ مورین س. کرندل؛ محمد حریری اکبری؛ مورین س. کرندل؛ محمد حریری اکبری؛ محمد حریری اکبری
55,000
انقلاب و بسیج سیاسی 2161
دکتر حسین بشیریه
80,000
بازشناسی صهیونیسم 2930
دکتر احمد دوست محمدی
15,500
بازنمایی انقلاب‌های عربی در نشریات سیاسی و مشهور غرب 3432
دکتر یونس نوربخش؛ دکتر روح‌الله حسینی؛ دکتر محمد سمیعی
210,000
پدیده های انقلاب 3286
ملکوتیان
60,000
تاریخ آسیای جنوب شرقی 4086
آرتور کوترل ؛ دکتر علی صباغیان؛ نورالدین ییلاقی
470,000
تاریخ توسعه اقتصادی ژاپن منشأ پویایی‌های بخش خصوصی و شایستگی سیاسی 4051
پروفسور کنیچی اونو؛ دکتر ناهید پوررستمی؛ خانم زهرا کلهر
560,000
تاریخ سازمان‌های بین‌المللی از 1815 تا امروز- 4011 Routledge History of International Organizations, From 1815 to the Present Day
باب رینالدا ؛ دکتر نسرین مصفا؛ دکتر عبدالرحمن عالم؛ دکتر بهرام مستقیمی
1,900,000
تاریخ سیاسی- اجتماعی خاورمیانه 3669
دکتر سید محمد ‌ هوشی‌سادات
890,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه