انتشارات دانشگاه تهران
 
تعداد عنوان ها: 18
آشنایی با کاربردهای فناوری اطلاعات در پژوهش‌های علمی با تأکید بر علوم انسانی
دکتر احمد سلطانی‌نژاد- اسماعیل یزدان‌پور
38,000 30,400
راهنمای انتشار مقاله علمی 3125
محبوبه اسلامی مقدم، علی اکبر صبوری؛ آن ام کورنر؛ محبوبه اسلامی مقدم، علی اکبر صبوری؛ آن ام کورنر؛ محبوبه اسلامی مقدم؛ آن ام. کورنر؛ محبوبه اسلامی مقدم؛ علی اکبر صبوری؛ آن ام کورنر؛ محبوبه اسلامی مقدم؛ آن ام کورنر؛ علی اکبر صبوری
40,000 32,000
راهنمای کاربردی زوترو نسل جدید ابزارهای پژوهشی
دکتر احمد سلطانی نژاد، هادی معبودی؛ احمد سلطانی نژاد؛ هادی معبودی
34,000 27,200
راهنمای نشریات بین المللی استنادی 2910
علی‌اکبر صبوری- علی‌اکبر موسوی موحدی- مهناز امینی
75,000 60,000
راهنمای ویرایش و نگارش
فرشاد رضوان
70,000 56,000
روش تحقیق 2180
دکتر عباسقلی خواجه نوری
80,000 64,000
زندگی و جهان انیشتین 3084
والتر ایساکسن؛ دکتر علی بهفروز
320,000 256,000
شیوه‌های استناد در نگارش‌های علمی 2759
دکتر عباس حری- اعظم شاهبداغی
170,000 136,000
فهرست توصیفی انتشارات
دکتر مهدی محقق
50,000 40,000
فهرست کتاب‌های چاپ سنگی 2478
دکتر اکرم مسعودی
12,000 9,600
فهرست کتابهای چاپ سنگی قطع وزیری 2740
اکرم مسعودی؛ محمد حسن فوادیان
23,500 18,800
لغت‌نامه دهخدا دوره کامل (16جلدی)
علامه دهخدا
50,000,000 40,000,000
لغت نامه فارسی جلد اول ( آ- آمدگی)
موسسه لغت نامه دهخدا
200,000 160,000
لغت نامه فارسی جلد چهارم ( اشتکال- اغیل)
موسسه لغت نامه دهخدا؛ دکتر سید حسن احمدی گیوی
200,000 160,000
لغت نامه فارسی جلد دوم ( آمدن-احیون)
موسسه لغت نامه دهخدا؛ دکتر سید محمد دبیر سیاقی
200,000 160,000
لغت نامه فارسی جلد سوم ( اخ- استشفا نمودن)
موسسه لغت نامه دهخدا؛ دکتر سعید نجفی اسدالهی
200,000 160,000
مدیریت اطلاعات و منابع علمی با اندنوت
دکتر احمد سلطانی نژاد، اسماعیل یزدان پور؛ احمد سلطانی نژاد؛ اسماعیل یزدان پور
40,000 32,000