انتشارات دانشگاه تهران
 
تعداد عنوان ها: 2,544
مقیاس‌های فضایی در جغرافیای سیاسی (مفاهیم و نظریه‌ها)
دکتر یاشار ذکی ؛ دکتر علی ولیقلی‌زاده
120,000
مکاترونیک طراحی سیستم 3478
دوداس شتی؛ ریچارد ای. کولک؛ دکتر حسین موسی‌زاده؛ دکتر علی جعفری؛ مهندس سمانه جوان‌بخت
460,000
مکاترونیک و سامانه های هوشمند در وسایل نقلیه برون جاده ای 3616
فرانسیسکو روویرا؛ جین ژانک؛ جین ژانگ؛ آلن سی هانسن؛ آلن سی.هانسن؛ حسین موسی زاده؛ سمانه جوان بخت
200,000
مکارم اخلاق 9828
رضی الدین ابوجعفر محمد نیشابوری ؛ دکتر محمدتقی دانش‌پژوه
300,000
مکان، سیاست و راهکارها
مایکل هارلو- کریس پیکونس- جان اوری ؛ دکتر پیروز حناچی- دکتر مهدی پر افکنده حقیقی
160,000
مکان‌یابی ژنتیکی و گزینش به کمک نشانگر (مبانی، کاربرد و مزایا) 3901
ان. مانیکاندا بوپاتی؛ دکتر سید محمدمهدی مرتضویان؛ دکتر حسین رامشینی
350,000
مکانیک چوب و فرآورده‌های مرکب آن
ژ. بادیک- ب. جین ؛ دکتر قنبر ابراهیمی
320,000
مکانیک خاک (جلد اول) 1886
دکتر کامبیز بهنیا؛ دکتر امیر محمد طباطبایی
500,000
مکانیک خاک؛ مهندسی پی (جلد دوم) 1907
دکتر کامبیز بهنیا؛ دکتر امیرمحمد طباطبایی
650,000
مکانیک سیالات برای مهندسان شیمی 2506
اف. آ. هلند، آر. براگ؛ مجتبی شریعتی‌نیاسر
85,000
مکانیک سیالات برای مهندسان شیمی 3331
نوئل دی. نورس ؛ دکتر محمدرضا مهرنیا- دکتر احمد قضاتلو- دکتر علیرضا کاویان‌پور
380,000
مکانیک سیالات (جلد اول) 2643
دکتر وحید اصفهانیان
300,000
مکانیک عملکرد تراکتور و ادوات خاک ورزی 2757
کیهانی، طباطباییفر؛ مک میلان؛ کیهانی، طباطباییفر؛ مک میلان ؛ کیهانی؛ طباطبایی فر؛ مک میلان ؛ کیهانی؛ کیهانی؛ طباطبایی فر؛ طباطباییفر؛ مک میلان
39,000
مکانیک غیرخطی محیط‌های پیوسته برای تحلیل به روش اجزای محدود 2797
هاویر بونت؛ دکتر ایرج محمودزاده کنی؛ ریچاردوود
850,000
مکانیک کلاسیک تحلیلی 2477
دکتر منصور نیکخواه‌بهرامی
200,000
مکانیک کوانتومی مدرن 2542
جی. جی. ساکورایی؛ دکتر مسعود علیمحمدی،حمید رضا مشفق
280,000
مکانیک محیط‌های پیوسته 2386
دکتر محمد رحیمیان؛ دکتر مرتضی اسکندری قادی
450,000
مکانیک محیط‌های پیوسته برای مهندسین 2444
جرج میس؛ دکتر عباس راستگو؛ دکتر محمدمهدی هیهات
530,000
مکانیک مهندسی دینامیک 2239
ایروینگ اچ شیمز؛ عبدالرحیم جلالی
16,000
مکتب جندیه ( ریشه ها و اندیشه ها)
دکتر مهدی رضایی
70,000
مکتوبات
جمالزاده
20,000