انتشارات دانشگاه تهران
 
تعداد عنوان ها: 2,573
مطالعه ژنوم و پروتئوم گیاه 3338
کریستوفر. آ. کولیس ؛ دکتر محمد اسماعیل حسنی، سید علیرضا سلامی، محسن ابراهیمی، محمد رضا نقوی
100,000
مطبوعات سیاسی ایران 2015
عبدالرحیم ذاکرحسین
280,000
معاینه بالینی دامهای مزرعه 2813
دزفولی،رضاخانی،نادعلیان.بلورچی ؛ پیتر جکسون، کاک کرافت؛ پیتر جکسون؛ دزفولی ؛ کاک کرافت ؛ پیتر جکسون؛ رضاخانی ؛ کاک کرافت؛ نادعلیان.بلورچی
100,000
معرفت‌شناسی نوین در قرآن مبین 4194
دکتر حسین هاشم‌نژاد
590,000
معرفت، یقین و احتمال (جستاری در معرفت‌شناسی فلسفی) 4236
دکتر عبدالرسول کشفی ؛ کرامت ورزدار
500,000
معمار مهندس ساختار 2678
ایوان مارگولیوس؛ دکتر محمود گلابچی
480,000
معماری آرکی تایپی کهن الگویی 3319
دکتر محمود گلابچی- آیدا زینالی فرید
720,000
معماری، باغ و منظر 3362
دکتر هما ایرانی‌بهبهانی
720,000
معماری تغییر فرم‌پذیر 3968
دکتر کتایون تقی‌زاده؛ دکتر محمود گلابچی؛ خانم لادن وجدان‌زده
820,000
معماری جمعی از نظریه تا عمل 3444
دکتر سید غلامرضا اسلامی؛ دکتر حامد کامل نیا
720,000
معماری دیجیتال 3203
دکتر محمود گلابچی؛ دکتر علی اندجی گرمارودی؛ دکتر حسین باستانی
1,100,000
معماری ژاپن؛ از آغاز تا شرع دوره میجی
دکتر الهام اندرودی
370,000
معماری فرم، فضا و نظم 1998
فرانسیس دی.کی.چینگ؛ دکتر زهره قراگزلو
1,100,000
معناشناسی افسردگی از منظر قرآن 3710
دکتر هادی بهرامی‌احسان؛ آقای احمدرضا اخوّت؛ خانم فاطمه فیّاض
340,000
معناشناسی عمل صالح 3711
دکتر طیبه اکبری‌راد
150,000
معنی و حدود علوم تربیتی 2105
گاستون میالاره؛ دکتر علیمحمد کاردان
370,000
معیارهای دخالت دولت در اقتصاد (اقتصاد بخش عمومی) 3328
دکتر فرهاد رهبر؛ دکتر ناهید پوررستمی
450,000
مفاهیم و پیامدهای تغییرآب و هوا (با مروری بر ملاحظات پروتکل کیوتو) 2839
دکتر غلامرضا نبی بیدهندی، شاهین محمدنژاد، فاطمه عبادتی؛ غلامرضا نبی بیدهندی؛ شاهین محمدنژاد؛ فاطمه عبادتی
28,000
مفاهیم و کاربردهای آمار 2584
دکتر علیرضا طالعی
1,100,000
مفردات پزشکی (جلد اول) 1388/1
پروفسور ر. پاریس- ه. موئیز ؛ دکتر بدیع‌ الله مشیّدی
720,000
مفردات پزشکی (جلد دوم) 1388/2
پروفسور ر. پاریس- ه. موئیز ؛ دکتر بدیع الله مشیّدی
980,000
مفردات پزشکی (جلد سوم) 1388/3
پروفسور ر. پاریس- ه. موئیز ؛ دکتر بدیع الله مشیّدی
370,000
مقابله با بیابان‌زایی و تخریب اراضی: اقدامات اثبات شده در آسیا و اقیانوس آرام 3689
یانگ یولین- لارا اس. جین- ویکتور اسکوایرز- کیم کیونگ- سو و پارک های- مین ؛ دکتر محمد جعفری- مهندس فاطمه نقی‌زاده اصل
720,000
مقالات حقوقی (جلد اول)
دکتر ابوالقاسم گرجی
200,000