انتشارات دانشگاه تهران
 
تعداد عنوان ها: 2,544
مگنتوتلوریک کاربردی 3559
فیونا سیمپسون، کارستن بار ؛ دکتر بهروز اسکویی، رامین ورفی‌نژاد
160,000
ملکه مرده 2556
هانری دو مونترلان؛ دکتر ماندانا صدر زاده
6,000
منابع انسانی داده‌محور؛ نحوه استفاده از تحلیل‌ها و شاخص‌های کلیدی در پیشبرد عملکرد 4373
برنارد مر؛ دکتر علی پیران‌نژاد؛ وحید فرجی‌ جبه‌دار
1,000,000
منابع و مسائل آب در ایران (جلد اول) 2029
دکتر پرویز کردوانی
80,000
مناطق خشک جلد اول 1958
پرویزکردوانی
150,000
مناطق خشک؛ خاک‌ها (جلد دوم ) 1994
دکتر پرویز کردوانی
220,000
منافع عمومی و حقوق مالکیت ادبی و هنری
دکتر سعید حبیبا- دکتر زهرا شاکری
160,000
منتخب اشعار حکیم زاهد ابوالمعارف
دکتر سید امیرمحمود انوار
80,000
منتوری (راهنمای مدیریان و کارآفرینان) 4012 Mentoring; A Guide for Managers and Entrepreneurs
کورتیس جی. گراوفورد ؛ دکتر محمد عزیزی؛ علی حسن‌زاده
260,000
منشات خاقانی 1313
محمد روشن
60,000
منظر الگو، ادراک و فرآیند 2618
سایمونبل ؛ دکتر بهناز امین‌زاده
280,000
منظر شهری تاریخی 3792
فرانچسکو باندرین؛ رون ون اوئرز؛ دکتر پویا دولابی؛ دکتر پرستو عشرتی؛ دکتر سمیه فدائی‌نژاد
320,000
منظومه های غنایی ایران
لطفعلی صورتگر؛ لطفعلی صورتگر؛ لطفعلی صورتگر؛ لطفعلی صورتگر
350,000
مهارت اللغه العربیه -1 التوجیه الثقافی جلد اول 3069
ا د محمد علی آذرشب؛ ا. د محمد علی آذرشب
28,000
مهارت‌های ذهنی برای ورزشکاران 4487
الیزابت شوانفلت ؛ دکتر حسن غرایاق‌زندی؛ فرشته عموزاده؛ پیمان هنرمند
520,000
مهارت های مطالعاتی برای دانشجویان جغرافیا( راهنمای عملی) 2841
پولین نایل؛ دکتر محمدرضا رصوانی؛ بهروز قرنی آرانی
43,000
مهارت‌های منطق جدید 3015
دکتر ضیاء موحد؛ دکتر زینب برخورداری
520,000
مهندسی آب با صفحه گسترده، راهنمای محاسبات منابع آب با استفاده از اکسل 4388
آشوک پاندیت ؛ دکتر علی‌رضا مقدم‌نیا ؛ دکتر شهرام خلیقی سیگارودی ؛ مهندس مریم یزدان‌پرست ؛ مهندس حسام مهدیخانی
700,000
مهندسی آبزی پروری 3708
اود ایوار لکانگ ؛ دکتر علی طاهری‌میرقائد؛ مهندس سید‌مرتضی ابراهیم‌زاده
540,000
مهندسی انرژی باد 3504
پرامد جین؛ دکتر امید بزرگ حداد؛ مهندس هیلدا کشتکار؛ دکتر محمدرضا جلالی
430,000
مهندسی برجهای خنک کننده(تر) 9265
دکتر قنبر ابراهیمی
17,000
مهندسی پی پیشرفته 3246
دکتر علی فاخر
350,000