انتشارات دانشگاه تهران
 
تعداد عنوان ها: 582
مؤسسات و فناوری ( راهبردهای بهترین عملکرد) 2578
هوارد راش؛ دکتر صادق واعظ زاده؛ مایکل هابدی؛ رابین موری؛ جان بسنت؛ اریک آرنولد
16,000
مادران کار ( نخستین راهنمای جامع زنان کارآفرین)
رضا یادگاری، مهشید سنایی فرد؛ رضا یادگاری؛ مهشید سنایی فرد
28,000
مالیه آموزش 3064
دکتر ابوالقاسم نادری
180,000
مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت 3839
دکتر عزت‌اله عباسیان
210,000
مباحث پیشرفته در اقتصاد آموزش کارایی و اثر بخشی 3585
دکتر ابوالقاسم نادری (روشناوند)
420,000
مباحثی نوین در تأمین مالی کارآفرینی 3736
دکتر هستی چیت‌سازان
280,000
مبانی آب و هواشناسی؛ مفاهیم و مهارت­‌های پایه 3850
دکتر قاسم عزیزی؛ دکتر داریوش یاراحمدی
240,000
مبانی اقتصاد سنجی (جلد اول) 2163
دامودار گجراتی؛ دکتر حمید ابریشمی
900,000
مبانی اقتصادسنجی (جلد دوم) 2163/2
دامودار گجراتی؛ دکتر حمید ابریشمی
1,200,000
مبانی جغرافیای انسانی 1860
جواد صفی نژاد؛ جواد صفی نژاد؛ جواد صفی نژاد؛ جواد صفی نژاد
58,000
مبانی خط‌مشی عمومی (همراه با نمونه‌های واقعی از کشور ایالات متحده آمریکا) 4147
توماس دای؛ دکتر رحمان غفاری؛ مهدی احمدی تنکابنی؛ علیرضا صفرپور سوخته‌ کلایی
640,000
مبانی روانشناختی هوش و خلاقیت (تاریخچه، نظریه‌ها و رویکردها) 2857
دکتر غلامعلی افروز ؛ دکتر کامبیز کامکاری
120,000
مبانی سازمان و مدیریت 2488
دکتر حسن زارعی متین
170,000
مبانی فلسفی دانش تحقیق در عملیات 3599
دکتر علی محقر ؛ دکتر محمدحسن ملکی
200,000
مبانی قلب‌شناسی ورزشی (ارزیابی، مدیریت و موردپژوهی) 4035/ Sports Cardiology Essentials
کریستین ایو لاولس ؛ دکتر رضا نوری؛ دکتر راحله سلطانی؛ دکتر محمدمهدی رفیعی
600,000
مبانی مدیریت روستایی 3513
دکتر محمد رضا رضوانی، دکتر علیرضا دربان آستانه
250,000
مبانی مدیریت فرایندهای کسب و کار 4177 Fundamentals of Business Process Management
مارلون دوماس ؛ مارچلو لاروزا ؛ جان مندلینگ ؛ هاجو ریجرز ؛ دکتر محمدحامد جعفرزاده؛ دکتر جلیل حیدری‌دهویی؛ دکتر سیدمحسن رهنمافرد
820,000
مبانی مدیریت منابع انسانی
دکتر سیدرضا سیدجوادین
280,000