انتشارات دانشگاه تهران
 
تعداد عنوان ها: 605
ژئومرفولوژی ( ژئومورفولوژی اقلیمی) جلد دوم 2074
روژه کک؛ فرج الله محمودی؛ روژه کک؛ فرج الله محمودی؛ روژه کک؛ فرج الله محمودی؛ فرج الله محمودی؛ روژه کک
980,000
ژئومورفولوژی ایران 3140
دکتر ابراهیم مقیمی
980,000
ژئومورفولوژی ساحلی 3402
اریک برد؛ دکتر مجتبی یمانی، دکتر وحید محمد‌نژاد
1,300,000
ژئومورفولوژی شهری 2771
دکتر ابراهیم مقیمی
980,000
ژئومورفولوژی مخروط افکنه‌ها 3260
دکتر مهران مقصودی- دکتر وحید محمدنژاد آروق
480,000
ژئوهیدرولوژی 2102
دکتر پرویز کردوانی
980,000
ساختار نظری و امنیت ژئوپلتیک 3503
دکتر کیومرث یزدان‌پناه درو
200,000
ساخت، پدیدآیی و تحول شخصیت 1985
ر. مای لی، پ. ربرتو؛ ر. مای لی، پ. ربرتو؛ محمود منصور؛ پ. ربرتو؛ پ. ربرتو؛ محمود منصور؛ ر. مای لی؛ محمود منصور؛ پ. ربرتو؛ محمود منصور؛ ر. مای لی
44,000
سازگاری نهادی (حکمرانی، پیچیدگی و تاب آوری اجتماعی-اکولوژیک) 3926
امیلی بوید؛ کارل فولکه؛ دکتر مهدی قربانی
340,000
سازمان در عصر صنعت، اطلاعات و دانایی 2971
دکتر عباس منوریان؛ دکتر ناصر عسگری
700,000
سازمان شبکه‌ای نگاهی از منظر حکمرانی به ساختار، پویایی و عملکرد 4413
آنا مورتی؛ دکتر محمدمهدی ذوالفقارزاده؛ دکتر زهره کریمیان
500,000
سازمان و بوروکراسی ( تجزیه و تحلیلی از تئوری های نوین) 2028
نیکوس کوزلیس؛ دکتر حسن میرزائی اهرنجاتی؛ احمد تدینی
16,000
سرآمدی در بازاریابی الکترونیک؛ طراحی و بهینه سازی دیجیتالی در بازاریابی 3854
دیو چیفی؛ پ. ر. اسمیت؛ دکتر مهران رضوانی؛ کبری گودرزی؛ مجتبی صفی پور رشوانلو
1,600,000
سنت جامعه‌شناسی 3542
رابرت الکساندر نیسبت؛ دکتر سعید حاجی‌ناصری؛ فرید حسینی‌مرام
980,000
سنجش از دور پوشش گیاهی (جلد اول) 3780
هملین جونز؛ روبین وان؛ دکتر سیدکاظم علوی‌پناه ؛ اسماعیل تاریک؛ فتاح حاتمی‌مسکونی
980,000
سنجش از دور حرارتی و کاربرد آن در علوم زمین 2782
دکتر سیدکاظم علوی‌پناه
1,100,000
سنجش از دور شوری خاک 3369
گریسیلا مترنیچ- جی آلفرد زینک ؛ دکتر سید کاظم علوی‌پناه- دکتر حمیدرضا متین‌فر- دکتر هادی عبدالعظیمی
980,000
سنجش از دور کمی در مادون قرمز حرارتی؛ نظریه و کاربردها 4237
هوآجون تانگ ؛ ژائو لیانگ لی ؛ دکتر سیدکاظم علوی‌پناه ؛ دکتر فاطمه طبیب‌محمودی ؛ مهندس محسن برازندگان ؛ مهندس محمد محرابی
1,100,000
سنجش از دور لیدار و کاربردهای آن 4437
پین لیانگ دونگ؛ چی چن؛ دکتر سید یوسف عرفانی‌فرد؛ محسن لطفی نصیرآباد
650,000