انتشارات دانشگاه تهران
 
تعداد عنوان ها: 605
روش‌های تحقیق در سنجش از دور 3680
دکتر سید کاظم علوی‌پناه
100,000
روش‌های تحقیق در مدیریت ورزشی 3649
منیگ لی؛ برندا پیتز؛ جروم کوارترمان؛ دکتر حسن اسدی؛ دکتر احمد‌علی آصفی
720,000
روش‌های تحقیق در هیدروژئولوژی کارست (ایزوتوپی، ردیابی، ژئوفیزیک، هیدرودینامیک)- جلد دوم- 3834
نیکو گولدشایدر؛ دیوید درو؛ دکتر مهرنوش قدیمی؛ دکتر ابراهیم مقیمی ؛ دکتر آرش ملکیان
480,000
روش‌های تحقیق در هیدروژئولوژی کارست (جلد اول) 3727
نیکو کولدشایدر- دیوید درو ؛ دکتر مهرنوش قدیمی- دکتر ابراهیم مقیمی- دکتر آرش ملکیان
480,000
روش‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه فازی 3813
دکتر حسین صفری؛ دکتر احسان خان‌محمدی
400,000
رویکردهای توسعه حرفه ای معلمان 3050
سید یوسف حجازی، محمد حسن پرداختچی، محمد رضاشاه پسند؛ سید یوسف حجازی؛ محمد حسن پرداختچی؛ محمد رضاشاه پسند
60,000
رویکردهای نظری هفتگانه در بررسی مسائل اجتماعی 2637
ارل رابینگتن؛ مارتین واینبرگ؛ دکتر رحمت‌اله صدیق‌سروستانی
700,000
رویکردهای یادگیری نظریه و کاربست 3329
آن جردن؛ اوریسون کارلیل؛ آنیا استاک؛ دکتر الهه حجازی؛ دکتر روح‌الله شهابی
590,000
ریاضیات برای جی. آی. اس 3843
ولفگانگ کاینس؛ دکتر آرا تومانیان؛ مرتضی امیدی‌پور؛ آتنا معین‌مهر
480,000
ریاضیات بنیادی برای مجموعه علوم زمین 3598
دکتر آرا تومانیان؛ دکتر مگردیچ تومانیان
300,000
زبان تخصصی اداره عمومی 4254 English for Public Administration Studies
دکتر علی پیران‌نژاد؛ آزاده محمدزاده قاضی‌جهان
750,000
زبان تخصصی تربیت‌بدنی 3065
دکتر حسن اسدی- دکتر نوشین اصفهانی- مریم مهدی‌زاده باغبانی
720,000
زبان تخصصی مدیریت (مقدماتی)
دکتر داور ونوس
650,000
زمینه مشاوره و راهنمایی 1852
دکتر قاسم قاضی
720,000
زنجیره تأمین بشردوستانه؛ از تئوری تا عمل 4374
دکتر محمدرضا صادقی مقدم ؛ ایمن قاسمیان صاحبی
1,200,000
زیست‌قوم‌شناسی 3877
ا. ن. آندرسن؛ دبورا م. پیرسال؛ یوجین س. هان؛ نانسی ج. ترنر؛ منیژه مقصودی؛ هما حاجی علی‌محمدی؛ امیر غریب‌عشقی؛ بابک غلامین
1,300,000
ژئوپلیتیک نوین گاز طبیعی 4379
آگنیا گریگس ؛ دکتر علی امیری
850,000
ژئوپلیتیک و مخاطرات انسانی 3948
دکتر سیدعباس احمدی؛ سیدیوسف هاشمی
200,000