انتشارات دانشگاه تهران
 
تعداد عنوان ها: 582
مدیریت بین فرهنگی 4463
دیوید توماس ؛ مارک پیترسون ؛ دکتر منوچهر انصاری ؛ مینا موحدیان عطار
1,100,000
مدیریت توسعه منطقه‌ای با تأکید بر ایران 3778
دکتر کرامت‌الله زیاری ؛ دکتر علیرضا محمدی
180,000
مدیریت دانش در سازمان‌های ورزشی 3814
دکتر ابراهیم علی‌دوست قهفرخی؛ وحید زارع
240,000
مدیریت دیوانسالار در دیدگاه خواجه نظام الملک و ماکیاولی
دکتر حسین خنیفر، فرزاد زیویار؛ حسین خنیفر؛ فرزاد زیویار
35,000
مدیریت راهبردی نوآوری‌های فناورانه 3925
ملیسا شیلینگ؛ دکتر قاسم رمضانپور نرگسی؛ سارا آخوندزاده داریان
280,000
مدیریت رسانه (مفاهیم، نظریه‌ها و رویکردها) 3922
دکتر طاهر روشندل‌اربطانی؛ دکتر سیدمهدی شریفی؛ دکتر سمیه لبافی
600,000
مدیریت رسانه‌های اجتماعی 3733
دکتر طاهر روشندل‌اربطانی
900,000
مدیریت روستایی در ایران
دکتر مهدی طالب
360,000
مدیریت رویدادها و اردوهای ورزشی 3226
دکتر مجید جلالی‌فراهانی؛ دکتر ابراهیم علی دوست قهفرخی
900,000
مدیریت ریسک در زنجیرۀ تأمین 3909
دکتر احمد جعفرنژاد ؛ سهیلا اعتضادی؛ صابر خلیلی‌اسبوئی
300,000
مدیریت فرایند کسب و کار ( رهنمون های عملی برای پیاده سازی موفق) 3482
جان جستن، یوهان نلیس؛ دکتر نسترن حاجی حیدری، اکرم شفیعی؛ جان جستن، یوهان نلیس؛ نسترن حاجی حیدری، اکرم شفیعی؛ یوهان نلیس؛ یوهان نلیس؛ نسترن حاجی حیدری؛ نسترن حاجی حیدری؛ اکرم شفیعی؛ جان جستن؛ جان جستن؛ اکرم شفیعی
250,000
مدیریت فرایند: نگرشی نو به سازمان 3969
دکتر بهروز زارعی؛ آقای سیدرضا جلالی
360,000
مدیریت فناوری مدرن 2442
دکتر احمد جعفرنژاد
180,000
مدیریت کارآفرینانه کسب‌وکارهای خانوادگی 4496
دکتر کامبیز طالبی؛ دکتر عبدالله احمدی ؛ دکتر پوریا نوری
700,000
مدیریت کسب و کارهای ارائه‌دهنده راهکار 4113
کای استورباکا ؛ ریستو پننانن ؛ دکتر سیدمصطفی رضوی ؛ دکتر نیما مختارزاده ؛ دکتر مهران سلیمی
270,000
مدیریت کیفیت جامع و تعالی سازمانی 4235
دکتر محمدرضا صادقی‌مقدم؛ دکتر حسین صفری؛ محسن مرادی‌مقدم؛ مهسا سلطانی‌نشان؛ نرجس یوسفی
1,000,000
مدیریت مالی جلد اول
دکتر ایرج نوروش؛ زهرا دیانتی دیلمی
48,000
مدیریت محیطی 3903
دکتر حسین محمدی
410,000
مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شایستگی 3961
دیوید دوبورا؛ ویلیام راسول؛ دبرا جو کینگ استرن؛ لیندا کمپ؛ دکتر فرشته امین؛ فاطمه کرمی
380,000
مدیریت نوآوری و محصول 3737
دکتر مرتضی اکبری؛ امین ذره‌پرور شجاع؛ الهام ذره‌پرور شجاع
280,000
مدیریت یادمانه‌ها (آرشیو) 2730
دکتر غلامرضا فدایی عراقی
22,000