انتشارات دانشگاه تهران
 
تعداد عنوان ها: 582
مراحل تربیت 798
موریس دبس؛ دکتر علی‌محمد کاردان
100,000
مربیان بزرگ 1543
ژان شاتو؛ دکتر غلامحسین شکوهی
470,000
مسأله عمومی چالش آغازین خط مشی‌گذاری دولتی 3879
دکتر علی‌اصغر پورعزت؛ میناسادات هاشمی کاسوایی
240,000
مسئولیت اجتماعی شرکتی (رویکردی جامع) 3731
دکتر محمدعلی شاه‌حسینی؛ سعید عربلوی‌مقدم
240,000
مسائل و کاربردهای تئوری مصرف در اقتصاد خرد 2039
دکتر مجید احمدیان؛ دکتر جعفر عبادی
4,150
مشاوره پرسش‌ها و پاسخ‌ها 2905
دکتر غلامعلی افروز
120,000
مشاوره شناختی-رفتاری 2816
مایکل ج. اسکات؛ محمد خدایاری فرد؛ استفان ج. استرادلینگ؛ ویندی درایدن
16,500
مشتری‌شناسی مبتنی بر بازاریابی عصبی ردیاب چشم، برق‌نگار مغز و تحلیل حالت‌های چهره 4405
دکتر مسعود کیماسی؛ دکتر علی عموئی‌اوجاکی ؛ دکتر سپیده نصیری
900,000
مشکلات سلامتی نوجوانان و جوانان 2884
محمد خدایاری ‌فرد، اسمین عابدینی
70,000
مصاحبه‌های بالینی باکودکان و نوجوانان 2430
فیلیپ بارکر؛ دکتر محمد خدایاری‌فرد، سید کامران علوی
70,000
مطالعات شهروندی
دکتر عباس نرگسیان
120,000
مطالعات منطقه‌ای خلیج‌فارس 3671
دکتر بهادر زارعی
700,000
مطالعات میان‌رشته‌ای: ملزومات توسعه‌ای، موانع و بازدارنده‌ها
پژوهشگر: حمیده دباغی ؛ مشاور علمی طرح: یونس نوربخش ؛ ناظر طرح: سید احمد فیروز‌آبادی- ویرایش ادبی: داود رمضانی
معناشناسی افسردگی از منظر قرآن 3710
دکتر هادی بهرامی‌احسان؛ آقای احمدرضا اخوّت؛ خانم فاطمه فیّاض
340,000
معنی و حدود علوم تربیتی 2105
گاستون میالاره؛ دکتر علیمحمد کاردان
50,000
معیارهای دخالت دولت در اقتصاد (اقتصاد بخش عمومی) 3328
دکتر فرهاد رهبر؛ دکتر ناهید پوررستمی
450,000
مفاهیم و پیامدهای تغییرآب و هوا (با مروری بر ملاحظات پروتکل کیوتو) 2839
دکتر غلامرضا نبی بیدهندی، شاهین محمدنژاد، فاطمه عبادتی؛ غلامرضا نبی بیدهندی؛ شاهین محمدنژاد؛ فاطمه عبادتی
28,000
مقدمات نوروسایکولوژی 3436
دکتر سیدسعید پورنقاش تهرانی
100,000
مقدمه‌ای بر الکتروانسفالوگرام کمّی و نوروفیدبک: نظریه‌های پیشرفته و کاربردها 4248
توماس بوزینسکی ؛ هلن کوگان بوزینسکی ؛ جیمز ایوانز ؛ اندرو آباربانل ؛ دکتر رضا رستمی؛ مریم رستمی؛ دکتر رضا کاظمی
1,700,000