انتشارات دانشگاه تهران
 
تعداد عنوان ها: 2,573
اطلس جدید بیماری های ماهیان زینتی گرمسیری و استخری 3259
جرالد باسلر؛ دکتر حسینعلی ابراهیم زاده موسوی؛ دکتر هومن رحمتی هولاسو
720,000
اطلس چوب های شمال ایران 1932
دکتر داود پارساپژوه، گروبر،لنز
480,000
اطلس کاربردی اولتراسونوگرافی تولیدمثلی نشخوارکنندگان و شترسانان 3241
لوک دکوتو؛ جیل کالوتن؛ جووانی نیمی؛ دکتر پرویز تاجیک؛ دکتر پیمان رحیمی‌فیلی؛ دکتر محسن اسلامی
370,000
آفات و عوامل زیان‌آور انباری 2851
دکتر ابراهیم باقری‌زنوز
980,000
اطلس رادیولوژی پرندگان 3752
دکتر محمد ملازم؛ دکتر یاسمین والی
600,000
اطلس رنگی بیماری‌های آزاد ماهیان 3934
پروفسور دیوید دبلیو. برونو؛ پروفسور پاتریشیا ای. نگوئرا؛ پروفسور تریگو پوپ؛ دکتر اشکان زرگر؛ دکتر علی طاهری‌میرقائد؛ دکتر حسینعلی ابراهیم‌زاده موسوی؛ دکتر هومن رحمتی ‌هولاسو؛ دکتر مریم برزگر دولت‌آبادی
1,200,000
اطلس رنگی بیماری‌های گوسفند و بز ایران 3965
دکتر حسین اسماعیلی؛ دکتر مونا حامدی
14,000,000
اطلس زبان ها 2908
بر ناردکمری استفن متیوس ماریاپولینسکی؛ ارسلبان گلفام اکبرحسابی؛ بر ناردکمری استفن متیوس ماریاپولینسکی؛ ارسلبان گلفام اکبرحسابی؛ بر ناردکمری استفن متیوس ماریاپولینسکی؛ ارسلبان گلفام اکبرحسابی؛ بر ناردکمری استفن متیوس ماریاپولینسکی؛ ارسلبان گلفام اکبرحسابی؛ بر ناردکمری؛ بر ناردکمری .استفن متیوس.ماریاپولینسکی؛ ارسلبان گلفام .اکبرحسابی؛ استفن متیوس؛ ماریاپولینسکی؛ ارسلبان گلفام؛ اکبرحسابی
70,000
اغراض السیاسیه فی اعراض الریاسیه 1272
محمد بن علی الظهیری الکاتب السمرقندی؛ جعفر شعار
270,000
افسانه رستا 3952
دکتر فرشاد فرشته حکمت
600,000
افسانه معنا؛ جستاری درباره محتوای مفاهیم 3871
جری فودور؛ زنون پیلیشین؛ دکتر غلامحسین کریمی ‌دوستان؛ رامین حکمتی؛ عباس نصری
370,000
افق‌های جدید در نوآوری باز 3847
هنری چسبرو؛ ویم ونهاوربک؛ جویل وست؛ دکتر مرتضی اکبری؛ دکتر حمید پاداش؛ علی نیکونسبتی
470,000
اقبالنامه نظامی گنجوی (متن علمی و انتقادی) 2567
دکتر تصحیح برات زنجانی
1,300,000
اقتصاد آموزش عالی؛ پیشینه، مفاهیم و کاربردها 4399
رابرت توتکوشیان ؛ مایکل پالسن ؛ دکتر وحید مهربانی
1,450,000
اقتصاد اطلاعات 3301
دکتر جعفر عبادی
70,000
اقتصاد اکولوژیکی تنوع زیستی 2698
پائولونانز ؛ دکتر مجید مخدوم؛ جرون واندربرگ و پیتر نیکامپ
19,000
اقتصاد دانش­‌بنیان در اتحادیه اروپا 3935
دکتر علی صباغیان؛ محمود جوادی
130,000
اقتصاد روسیه در گذر زمان 4151
دکتر احسان رسولی‌نژاد
890,000
اقتصاد سنجی کاربردی 2553
دکتر حمید ابریشمی ، محسن مهرآرا؛ حمید ابریشمی؛ محسن مهرآرا
980,000
اقتصاد سنجی (مبانی و روش‌ها) 2501
دکتر حسین عباسی‌نژاد
480,000
اقتصاد سیاسی ایران (دوران معاصر) 3686
دکتر عباس مصلی‌نژاد
900,000
اقتصاد سیاسی بین‌الملل 3595
دکتر عباس مصلی‌نژاد
1,400,000
اقتصاد سیاسی (مبانی، کارکرد و فرایند) 3641
دکتر عباس مصلّی‌نژاد
1,400,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 صفحه بعد آخرین صفحه