انتشارات دانشگاه تهران
 
تعداد عنوان ها: 2,544
انتقال یادگیری در سازمان‌ها 3823
کِت اشنایدر؛ دکتر حسن محجوب عشرت‌­آبادی؛ دکتر کریم شاطری
180,000
انجماد در صنعت شیلات 3224
دکتر سهراب معینی، دکتر ژاله خوشخو
180,000
اندازه‌گیری آموزشی و روان‌سنجی با R، کاربرد برنامه‌نویسی R در علوم تربیتی و روان‌شناسی 4216
کریستو فرد ؛ دسجار دینز ؛ اوکان بالات ؛ دکتر علی مقدم‌زاده ؛ مهندس نیما رحیمیان
850,000
اندیشه نوسازی در ایران 2495
دکتر تقی آزاد ارمکی
120,000
اندیشه‌های تربیتی هنری ژیرو نقد و بررسی 3514
دکتر فاطمه زیبا کلام- حمدالله محمدی
60,000
آینده‌پژوهی 3802
دکتر کرامت‌الله زیاری؛ طاها ربانی؛ دکتر رامین ساعدموچشی
400,000
انرژی اقتصاد و سیاست ها درحوزه خزر ( واقعیت ها و رویاها) 3183
مورین س. کرندل؛ مورین س. کرندل؛ محمد حریری اکبری؛ مورین س. کرندل؛ محمد حریری اکبری؛ مورین س. کرندل؛ محمد حریری اکبری؛ محمد حریری اکبری
55,000
انرژی‌های پاک 3617
یو. آسواتانار ایانا؛ تی. هاریکریشنان؛ کی. ام. تاییب ساهینی؛ دکتر جواد ملکوتی‌خواه؛ گیتی نوری؛ دکتر ایرج اله‌دادی
430,000
انرژی‌های قابل تجدید 2172
دکتر محمود ثقفی
250,000
انرژی‌های نو 2885
گادفری بویل؛ دکتر عبدالرحیم پرتوی
740,000
انرژی و محیط زیست در صنعت سیمان 3551
دکتر علیرضا نور پور
200,000
آیین رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت 3384
دکتر محمدحسن صادقی‌مقدم؛ دکتر نادر میرزاده‌کوهشاهی
650,000
آنزیم شناسی کاربردی جلد اول 5983
آذری، حبیبی رضایی، حسینخانی، خواجه، گلستانی، میراولیایی، گرگانی؛ ی،
48,000
اندیشه‌های کلامی شیخ مفید 2211
مارتین مک درموت؛ دکتر احمد آرام
38,000
انسان در جستجوی معنی 1509
ویکتور امیل فرانکل؛ دکتر اکبر معارفی
220,000
انیس‌العارفین 2997
صفی کاشفی؛ دکتر عبدالرضا سیف
250,000
انسان و تنش‌های حرارتی محیط کار 2595
دکتر فریده گلبابایی؛ دکتر منوچهر امیدواری
350,000
انقلاب و بسیج سیاسی 2161
دکتر حسین بشیریه
80,000