انتشارات دانشگاه تهران
 
تعداد عنوان ها: 2,537
اصول روان سنجی و هوش آزمایی 3038
دکتر کامبیز کامکاری، غلامعلی افروز؛ کامبیز کامکاری؛ غلامعلی افروز
52,000
اصول سیتوژنتیک 3345
دکتر علی ایزدی‌دربندی؛ دکتر ابراهیم ترکتاز؛ دکتر فاطمه امینی
280,000
اصول شیمی کاغذسازی 2932
یحیی همزه ، اکبر رستم پور هفتخوانی؛ یحیی همزه؛ اکبر رستم پور هفتخوانی
62,000
اصول طراحی سیستم های آبیاری 2697
دکتر تیمور سهرابی- دکتر زهرا پایدار
200,000
اصول عملیات حرارتی فولادها 2001
دکتر مهدی طاهری
300,000
اصول فتوگرامتری پهپاد؛ مفاهیم تئوری و نکات عملی 4446
دکتر محمد سعادت‌سرشت؛ دکتر مسعود ورشوساز
880,000
اصول فقه (سه جلدی) 4-3-3682
دکتر منصور پهلوان
1,000,000
اصول، فلسفه و کاربرد ژئوپولیتیک 4415
دکتر محمود واثق؛ دکتر سیدمحمد عیسی‌نژاد
2,400,000
اصول کالبدگشایی و نمونه‌برداری 2654
دکتر فرهنگ ساسانی
180,000
اصول کیفیت و تصفیه آب و فاضلاب 2007
دکتر محمد شریعت‌پناهی
230,000
اصول کنترل مدرن 2235
دکتر علی خاکی‌صدیق
600,000
اصول ماشینهای کشاورزی جلد اول 2135
کپنر، بینر، برگر؛ سید احمد شفیعی
80,000
اصول محاسبات فنی بیمه 3857
دکتر سعید باجلان؛ دکتر رضا راعی
200,000
اصول مدیریت و حفاظت خاک 3385
آمبرتو بلانکو؛ ری تن لای؛ دکتر علی سلاجقه؛ دکتر محمد‌حسین سید‌علیپور؛ دکتر محسن حسینعلی‌زاده
800,000
اصول مدیریت و مدیریت کشاورزی 1713
سید مهریار صدرالاشرافی
40,000
اصول مرفولوژی و فیزیولوژی حشرات 2183
دکتر ابراهیم باقری زنوز
110,000
اصول معاینه دستگاه گوارش و اعصاب در نشخوار کنندگان 2328
دکتر محمدقلی نادعلیان،؛ دکتر فریدون نورمحمدزاده؛ دکتر عباسعلی اطمینانی
370,000
اصول مهندسی دریا 2460
روبرت ام. سورنسن؛ دکتر خسرو برگی
440,000
اصول مهندسی زلزله 2482
دکتر خسرو برگی
300,000
اصول مهندسی زهکشی و بهسازی خاک 1334
دکتر محمد بای بوردی
100,000
اصول نانو مغناطیس 3594
ای.پی.گویمارائس ؛ دکتر سارا سادات پرهیزگار؛ آقای رضا ابن جلال
170,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 صفحه بعد آخرین صفحه