انتشارات دانشگاه تهران
 
تعداد عنوان ها: 2,537
اصول ایجاد رقم زراعی 2664
والتر آر. فهر؛ دکتر حسن زینالی خانقاه- دکتر عبدالهادی حسین‌زاده- دکتر علی حق‌نظری
42,000
اصول اقتصاد کشاورزی 1804
دکتر مجید کوپاهی
200,000
اصول اکتشافات ژئوشیمیایی 2080
دکتر علی اصغر حسنی پاک
280,000
اصول الصرف 634
علی‌اکبر شهابی
15,500
اصول النحو 578
دکتر علی اکبر شهابی
18,500
اصول ایمنی و کیفیت در فرآورده‌های ماهیان 3415
آلن برمنر؛ مهدی سلطانی، افشین آخوند زاده بستی، نسرین چوبکار، لاله رومیانی، منصوره قائنی، سپیده عباس زاده، فرود یدالهی
230,000
اصول آموزش کشتی 2453
محمود گودرزی- سید رفوگر
11,000
اصول ایجاد تاب‌آوری: پایدار سازی خدمات اکوسیستم در نظام‌های اجتماعی- اکولوژیک 4176
راینته بیگر ؛ ماجا ؛ میشاییل ال شون ؛ دکتر مهدی قربانی
500,000
اصول برداشت و تفسیرنگارهای چاه پیمایی 2738
محمد رضا رضایی؛ علی چهرازی
500,000
اصول برنامه‌ریزی تولید و کنترل موجودی‌ها 3217
دکتر جعفر رزمی ؛ دکتر محمدمهدی لطفی
250,000
اصول بنیانی و محاسباتی در مهندسی شیمی 3944
دیوید هیمل بلاو؛ جیمز ریگز؛ دکتر محمدمهدی منتظر رحمتی
1,000,000
اصول بهداشت گوشت و کشتارگاههای دامی 3168
آخوندزاده، حاجی محمدی؛ آخوندزاده ؛ حاجی محمدی
35,000
اصول بهداشت موادغذایی 2208
نوردهررکنی
80,000
اصول پرورش طیور 1193
مراد علی زهری
220,000
اصول پویایی جمعیت و کاربرد آنها 3141
آلن بریمن؛ اللهیاری ، فتاح حسینی؛ آلن بریمن؛ اللهیاری ، فتاح حسینی؛ آلن بریمن؛ اللهیاری ، فتاح حسینی؛ آلن بریمن؛ اللهیاری ، فتاح حسینی؛ آلن بریمن؛ اللهیاری؛ اللهیاری ؛ فتاح حسینی؛ آلن بریمن؛ اللهیاری؛ فتاح حسینی
50,000
اصول تشخیص و اهمیت بهداشتی بندپایان 2378
آلان واکر؛ حمیدرضا حدادزاده؛ پروانه خضرائی
38,000
اصول تعلیم و تربیت 1897
n;jv علی شریعتمداری
130,000
اصول تغذیه دام (جلد اول) 4443
گویائو وو؛ دکتر مهدی دهقان بنارکی؛ دکتر حامد خلیل وندی بهروزیار؛ زهرا صالحیان؛ وحید یکانی
1,600,000
اصول تغذیه دام (جلد دوم) 4444
گویائو وو؛ دکتر مهدی دهقان بنارکی؛ دکتر حامد خلیل وندی بهروزیار؛ زهرا صالحیان؛ وحید یکانی
1,800,000
اصول‌ تغذیه ‌دام و دینامیک مواد مغذی جلد ‌اول 3133
اس پی آرورا، هارجیت کائور؛ شیوازاد، صیداوی، محمدی، یاراحمدی؛ اس پی آرورا، هارجیت کائور؛ شیوازاد، صیداوی، محمدی، یاراحمدی؛ اس پی آرورا، هارجیت کائور؛ شیوازاد، صیداوی، محمدی، یاراحمدی؛ اس پی آرورا، هارجیت کائور؛ شیوازاد، صیداوی، محمدی، یاراحمدی؛ اس پی آرورا؛ هارجیت کائور؛ اس.پی.آرورا ؛ هارجیت کائور؛ شیوازاد؛ شیوازاد ؛ صیداوی؛ محمدی ؛ یاراحمدی؛ اس پی آرورا؛ یاراحمدی
80,000
اصول تغذیه دام و دینامیک مواد مغذی جلد دوم 3134
آرورا کائور؛ آرورا کائور؛ شیوازاد محمدی صیداوی یاراحمدی؛ آرورا کائور؛ شیوازاد محمدی صیداوی یاراحمدی؛ آرورا کائور؛ شیوازاد محمدی صیداوی یاراحمدی؛ شیوازاد محمدی صیداوی یاراحمدی؛ آرورا.کائور ؛ شیوازاد. محمدی. صیداوی. یاراحمدی
65,000
اصول تفسیر عکسهای هوایی با کاربرد در منابع طبیعی 1870
دکتر محمود زبیری؛ دکتر احمد دالکی
150,000
اصول جراحی و هوشبری دامپزشکی 2791
جلال بختیاری، داود شریفی؛ جلال بختیاری؛ داود شریفی
600,000
اصول خوردگی و حفاظت فلزات 2395
دکتر جمشید مفیدی
40,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعد آخرین صفحه