انتشارات دانشگاه تهران
 
تعداد عنوان ها: 582
هراس بنیادین اروپا مداری و ظهور اسلام‌گرایی 2454
بابی اس. سعید؛ دکتر غلامرضا جمشیدیها؛ دکتر موسی عنبری
290,000
هرمنوتیک مبنایی برای تربیت پویا و خلاق
دکتر افضل السادات حسینی- دکتر نورالدین محمودی
80,000
همه گیر شناسی آسیب های ورزشی 4464
دکتر محمد حسین علیزاده؛ دکتر الهام شیرزاد؛ دکتر فرزانه ساکی؛ دکتر سپیده لطیفی
1,200,000
هوش‌آزمای نوین تهران- استانفورد بینه 3803
دکتر غلامعلی افروز ؛ دکتر کامبیز کامکاری؛ دکتر شهره شُکرزاده
150,000
یادگیری انسان 3694
دکتر سید حسین سجادی بافقی
600,000