انتشارات دانشگاه تهران
 
تعداد عنوان ها: 582
نظریه مغز قلب نگاهی نوین به نقش قلب در کیفیت شهود کارآفرینان 3372
رولین مک کارتی، مایک آتکینسون، دانا تومازینو، ریمون بردلی ؛ دکتر محمدرضا زالی، سعید رضایی طرقی، فاطمه عیوضی، فرزانه عبد اله زاده
100,000
نظریه‌ها در روان‌شناسی اجتماعی 2279
مورتون دوچ، روبرت م. کراوس؛ دکتر مرتضی کتبی
180,000
نظریه‌ها و کاربردهای اخلاق حرفه‌ای در حسابداری 4265
دکتر محمد نمازی ؛ حسین رجب‌دری
2,500,000
نظریه‌های ارتباطات 2573
ورنر جی سورین؛ جیمز تانکارد؛ دکتر علیرضا دهقان
520,000
نظریه‌های کارآفرینی 3414
دکتر سیدمحمد مقیمی؛ دکتر یوسف وکیلی؛ دکتر مرتضی اکبری
1,400,000
نظریه‌های مالی نوین 3631
رابرت هاگن؛ دکتر غلامرضا اسلامی بیدگلی؛ دکتر شهاب‌الدین شمس؛ دکتر هستی چیت‌سازان
290,000
نگارش مردم‌نگاری 4074
جسیکا اسمارت گولین ؛ دکتر منیژه مقصودی؛ سعدیه صالحی
450,000
نگاهی نو به باورهای کارآفرینی و مدیریت بنگاه‌ها 3638
دکتر کامبیز طالبی؛ دکتر آرین عسگری رانکوه
120,000
نگاهی نو به حاکمیت شرکتی 3723
دکتر محمدعلی شاه‌حسینی؛ محمدهادی رنجبر
190,000
نگرشی جامع به کیفیت داده‌ها 3980
دکتر بابک سهرابی؛ دکتر احمد خلیلی‌جعفرآباد
220,000
نمو انسان پس از تولد 2723
دیوید سینکلیر؛ دکتر محمود شیخ؛ پیتر دنجر فیلد؛ دکتر پونه مختاری
21,000
نهادهای مالی 3410
دکتر رضا راعی؛ دکتر رضا عیوض‌لو ؛ امیررضا خسروی
570,000
نوآوری اجتماعی در مدیریت شهری 4130
دکتر کرامت‌اله زیاری ؛ سعید جوی‌زاده ؛ الناز امینی؛ سارا کاویانی‌آهنگر
380,000
نواحی بهبود کسب و کار 3645
دکتر محمدحسین شریف‌زادگان؛ دکتر بهزاد ملک‌پور اصل
290,000
نواحی نوآوری در عرصه جهانی: مفهوم و کاربرد 4075
آنا نیکینا ؛ جوزپ پیکه ؛ لوئیس سنز ؛ دکتر هاشم آقازاده
340,000