انتشارات دانشگاه تهران
 
تعداد عنوان ها: 236
فاضلاب شهری تصفیه فاضلاب (جلد دوم) 1867
دکتر محمدتقی منزوی
400,000
فاضلاب شهری جمع‌آوری فاضلاب 1801
دکتر محمدتقی منزوی
260,000
فتو گرامتری تحلیلی 2748
دکتر جلال امینی
180,000
فرایندهای برودتی پالایشگاه گاز طبیعی (طراحی فرایند و تشریح ساختارهای فرایندی) 4402
دکتر مهدی مهرپویا؛ دکتر بهرام قربانی؛ دکتر علی وطنی
1,300,000
فلزات استراتژیک 2966
دکتر ناصر توحیدی
180,000
فناوری‌های پیشرفته در بیودیزل؛ مقدمه ای بر اصول و روندهای نوظهور 4232
امینول اسلام ؛ یون هین توفیق- یاپ ؛ انج - سنگ چان ؛ دکتر علی ماشاءاله کرمانی ؛ احسان سرلکی؛ دکتر محمدحسین کیانمهر ؛ دکتر سید رضا حسن بیگی ؛ مرضیه قربانی
450,000
فیزیک الکترونیک 2591
دکتر جاسپریت سینگ؛ دکتر مرتضی فتحیپور؛ دکتر علیرضا احسانی اردکانی
400,000
کاربرد آمار و طراحی آزمایش‌ها در رشته‌های علوم و مهندسی 3779
دکتر شهره فاطمی ؛ خانم مائده سلماسی
530,000
کاربردهای برنامه‌ریزی خطی 1876
محمدجواد اصغرپور
220,000
کانه‌آرائی (سه جلدی)
دکتر حسین نعمت‌الهی
4,000,000
کنترل غیر فعال ارتعاشات 3148
جرم ج کانر؛ سید مهدی زهرائی؛ جرم ج کانر؛ سید مهدی زهرائی؛ جرم ج کانر؛ سید مهدی زهرائی؛ سید مهدی زهرائی؛ جرم ج.کانر؛ جرم ج کانر
75,000
کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق جلد اول 7149
پرویز جبهدار مارالانی، فرخ آزرم، حمیدرضا جمالی، علی خاکی صدیق، احمد فیض دیزجی، حمید لسانی؛ فرخ آزرم؛ پرویز جبهدار مارالانی؛ حمیدرضا جمالی؛ پرویز جبه دار مارالانی؛ علی خاکی صدیق؛ احمد فیض دیزجی؛ حمید لسانی؛ پرویز جبه دار مارالانی؛ حمید لسانی
150,000
کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق جلد دوم 7515
دکتر پرویز جبه دار مارالانی، فرخ آزرم، حمیدرضا جمالی، علی خاکی صدیق، احمد فیض دیزجی، حمید لسانی؛ پرویز جبه دار مارالانی؛ فرخ آزرم؛ حمیدرضا جمالی؛ علی خاکی صدیق؛ احمد فیض دیزجی؛ حمید لسانی
240,000
کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق (جلد سوم) 8122
دکتر پرویز جبه‌دار مارالانی، دکتر محمد شاه آبادی، دکتر علی خاکی صدیق، دکتر احمد فیض دیزجی، دکتر حمید لسانی، دکتر محمد یاوری
450,000
گاز طبیعی تولید فراوری انتقال 2626
الکساندر روژی، کلود ژافره؛ دکتر گیتی ابوالحمد، دکتر محمدرضا رسایی، دکتر علیرضا بهرامیان ؛ ن
210,000
گرما پویایی و گرما 2068
دکتر ناصر منیری
80,000
ماشین‌های الکتریکی 1و2
دکتر حمید لسانی
700,000
مبانی اقتصادی سیستم قدرت 2891
دانیل اس. کرشن؛ گوران استریک؛ دکتر حسن منصف؛ دکتر محمدحسین عسگری
270,000
مبانی پالایش نفت 2296
دکتر گیتی ابوالحمد
680,000
مبانی زمین‌شناسی فیزیکی 3149
دکتر حسین معماریان؛ آقای محمود صداقت
820,000
مبانی نانو تکنولوژی
دکتر سید حمیدرضا مداح حسینی، مهروز ملک، حسین صغری شیوایی، ولی الله شیری؛ سید حمیدرضا مداح حسینی؛ مهروز ملک؛ حسین صغری شیوایی؛ ولی الله شیری
70,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه