انتشارات دانشگاه تهران
 
تعداد عنوان ها: 236
روش‌های تحقیق و صنعت ساخت 3558
دکتر طهمورث حسنقلی‌پور، سرمد کیانی، وحیدرضا یوسفی
260,000
روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره با نگرشی کاربردی 3777
دکتر سید علی ترابی؛ مهندس میلاد باقرصاد
350,000
روش‌های کلی اجرا 3 بناهای زیرزمینی 1997
ژاک ماتیوا، ژان فرانسوا بوگارد؛ دکتر ابوالحسن بهنیا، کامبیز بهنیا بهنیا، کامبیز بهنیا
120,000
روش‌های کلی اجرا؛ پی‌ها (جلد دوم) 1960
ژاک ماتیوا؛ ایوفنو ؛ دکتر ابوالحسن بهنیا؛ دکتر کامبیز بهینا
520,000
روشهای کلی اجرا جلد اول قالب بندی بتن ریزی 2305
ژاک ماتیوا، کریستیان بواتو؛ ابوالحسنبهنیا،کامبیزبهنیا ؛ ژاک ماتیوا؛ ابوالحسنبهنیا ؛ کریستیان بواتو؛ کامبیزبهنیا
46,000
روش‌های نوین تولید 2675
دکتر رمضانعلی مهدوی‌نژاد
380,000
رویکرد ناب برای تولید ناب 2937
دکتر جعفر رزمی
150,000
ریاضیات مهندسی 3302
دکتر جلیل راشد محصل
450,000
ریاضیات مهندسی پیشرفته 2232
دکتر احمد فیض دیزجی
200,000
زلزله‌شناسی مهندسی و شبیه‌سازی زمین‌لرزه 3360
دکتر حمید زعفرانی؛ دکتر اسدالله نورزاد
380,000
زمین آمار 2389
علی اصغر حسنی پاک
180,000
زمین‌شناسی برای مهندسین 2148
دکتر حسین معماریان
820,000
زمین شناسی ساختاری 2899
دکتر حسین معماریان
450,000
زمین‌شناسی مهندسی ژئوتکنیک 2268
دکتر حسین معماریان
380,000
زیست فناوری نانو 3151
الیزابت پاپازوگلو، آراویند پارتاساراسی؛ حمید راشدی، قاسم عمو عابدینی، سمیه اسکندری؛ الیزابت پاپازوگلو، آراویند پارتاساراسی؛ حمید راشدی، قاسم عمو عابدینی، سمیه اسکندری؛ آراویند پارتاساراسی؛ آراویند پارتاساراسی؛ حمید راشدی؛ حمید راشدی؛ قاسم عمو عابدینی؛ الیزابت پاپازوگلو؛ سمیه اسکندری؛ الیزابت پاپازوگلو؛ سمیه اسکندری
30,000
ژئوپلیتیک نوین گاز طبیعی 4379
آگنیا گریگس ؛ دکتر علی امیری
850,000
ژئودزی فیزیکی 3003
برنهارد هوفمن، ولنهف و هلموت مورتیز؛ برنهارد هوفمن، ولنهف و هلموت مورتیز؛ حسین زمردیان؛ ولنهف و هلموت مورتیز؛ ولنهف و هلموت مورتیز؛ حسین زمردیان؛ برنهارد هوفمن؛ حسین زمردیان؛ ولنهف و هلموت مورتیز؛ حسین زمردیان؛ برنهارد هوفمن
80,000
ژئودزی فیزیکی 3267
دکتر عبدالرضا صفری
250,000
ژئوشیمی اکتشافی (محیط های سنگی ) 2625
علی اصغر حسنی پاک ؛ علی اصغر حسنی پاک؛ علی اصغر حسنی پاک؛ علی اصغر حسنی پاک
56,000
ژئوفیزیک اکتشافی 3042
د کتر غلامحسین نوروزی
350,000
ژئوفیزیک کاربردی (جلد اول) 1988
دبلیو ام. تلفورد، ال پی. جلدارت، ار ای شریف، دی. ا. کیز؛ دکتر حسین زمردیان، حسن حاجب حسینیه
250,000
ژئوفیزیک کاربردی (جلد دوم ) 1989
ذبلیو. ام. تلفورد، ال. پی. جلدارت، ار. ای. شریف، دی. ای. کیز؛ دکتر حسین زمردیان، حسن حاجب حسینیه
240,000
سازه‌های بتنی مسلح‌شده با میلگرد 4138 (FRP)
آنتونیو نانی ؛ آنتونیو دی‌لوکا ؛ هانی جواهری‌زاده؛ مسعود متولی؛ جواد نجفی؛ امیرحسین محمدی؛ هانی جواهری زاده
600,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه