انتشارات دانشگاه تهران
 
تعداد عنوان ها: 236
تصمیم گیری‌های چند معیاره
دکتر محمدجواد اصغرپور
750,000
تصمیم گیری و تحقیق عملیات در مدیریت 8138
دکتر محمدجواد اصغرپور
170,000
توربوماشین ها 2405
دکتر سیداحمد نوربخش
430,000
تولید الکتریسیته و بهره برداری 2005
دکتر مسعود سلطانی
55,000
حرفه مهندسی 2984
دکتر حسین معماریان
950,000
خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها 2845
دکتر سیامک مطهری؛ ایرج رضاییان
390,000
خواص مهندسی فولاد
اسدالله فرشاد، نشاطی، موسوی، معماری، غفور ی، توسلی، جعفرزاده، رضایی، اسلامی، آیت نیا
150,000
خوردگی و روش‌های کنترل آن 2094
دکتر رحیم زمانیان
400,000
دستگاههای اندازه گیری 1258
مسعود سلطانی
63,000
دستورالعمل های محاسبات عددی 2297
ویلیام اچ پرس؛ دکتر منصور نیکخواه بهرامی؛ سال. ا. تو کلسکی؛ ویلیام. تی. وترلینگ؛ براین. پی. فلانری
9,500
دوره آزمایشگاهی فناوری نانو 4063
جرارد ادی جای پوینرن ؛ دکتر سیدمرتضی حسینی ؛ آقای سعید کلانتری دهقی
340,000
دینامیک برداری 1830
دکتر منصور نیکخواه بهرامی
400,000
دینامیک سازه‌ها 1999
دکتر خسرو برگی
700,000
دینامیک سازه‌ها و ماشین آلات 2471
گریگوری زولادزینسکی؛ دکتر خسرو برگی- دکتر سید هاشم اسلامی
34,000
راهنمای بتن ساز 2284
احمد حامی ؛ احمد حامی؛ احمد حامی
30,000
رله و حفاظت سیستم‌ها 1503
مسعود سلطانی
250,000
روسازی راه و فرودگاه 2027
امیر محمد طباطبایی
200,000
روش اجزای محدود 2875
دکتر ایرج محمود زاده کنی
180,000
روش اجزای محدود در تحلیل ارتعاشات برای مهندسان عمران، مکانیک و هوا فضا 3239
دکتر ایرج محمودزاده کنی- دکتر علی وزیری آستانه
300,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه