انتشارات دانشگاه تهران
 
تعداد عنوان ها: 236
مقدمه‌ای بر مکانیک محیط‌های پیوسته 3490
دکتر مرتضی اسکندری‌قادی
180,000
مقدمه‌ای بر مکانیک محیط های پیوسته با کاربردهایش 3225
جی. ان. ردی؛ دکتر عباس راستگو ؛ میثم ربیعی
380,000
مکانیک خاک (جلد اول) 1886
دکتر کامبیز بهنیا؛ دکتر امیر محمد طباطبایی
500,000
مکانیک خاک؛ مهندسی پی (جلد دوم) 1907
دکتر کامبیز بهنیا؛ دکتر امیرمحمد طباطبایی
650,000
مکانیک سیالات برای مهندسان شیمی 2506
اف. آ. هلند، آر. براگ؛ مجتبی شریعتی‌نیاسر
85,000
مکانیک سیالات برای مهندسان شیمی 3331
نوئل دی. نورس ؛ دکتر محمدرضا مهرنیا- دکتر احمد قضاتلو- دکتر علیرضا کاویان‌پور
380,000
مکانیک سیالات (جلد اول) 2643
دکتر وحید اصفهانیان
300,000
مکانیک غیرخطی محیط های پیوسته برای تحلیل به روش اجزای محدود 2797
هاویر بونت؛ دکتر ایرج محمودزاده کنی؛ ریچاردوود
950,000
مکانیک کلاسیک تحلیلی 2477
دکتر منصور نیکخواه‌بهرامی
200,000
مکانیک کوانتومی مدرن 2542
جی. جی. ساکورایی؛ دکتر مسعود علیمحمدی،حمید رضا مشفق
280,000
مکانیک محیط‌های پیوسته 2386
دکتر محمد رحیمیان؛ دکتر مرتضی اسکندری قادی
450,000
مکانیک محیط‌های پیوسته برای مهندسین 2444
جرج میس؛ دکتر عباس راستگو؛ دکتر محمدمهدی هیهات
530,000
مکانیک مهندسی دینامیک 2239
ایروینگ اچ شیمز؛ عبدالرحیم جلالی
16,000
مهندسی پی پیشرفته 3246
دکتر علی فاخر
350,000
مهندسی تولید و فناوری دو جلد 2776
سروپ کالپاکجیان، استیون آر اشمید؛ سروپ کالپاکجیان، استیون آر اشمید؛ محمد کاظم بشارتی گیوی؛ استیون آر اشمید؛ استیون آر.اشمید؛ استیون آر اشمید ؛ محمد کاظم بشارتی گیوی ؛ سروپ کالپاکجیان؛ محمد کاظم بشارتی گیوی؛ استیون آر اشمید ؛ محمد کاظم بشارتی گیوی؛ سروپ کالپاکجیان؛ محمد کاظم بشارتی گیوی
1,200,000
مهندسی خطوط لوله انتقال آب 2463
گروه نویسندگان
25,000
مهندسی ژئوتکنیک خاک‌های مشکل‌آفرین 3608
دکتر حسن رحیمی؛ دکتر نادر عباسی
920,000
مهندسی عملکرد انسانی دو جلد 2624
رابرت دبلیو بیلی؛ دکتر محمد علی آزاده؛ دکتر بیژن جمشید نژاد
45,000
مهندسی مکانیک آزمون ورودی کارشناسی ارشد جلد دوم
دکتر ناصر سلطانی، عباس راستگو؛ ناصر سلطانی؛ عباس راستگو
32,000
موتورهای الکتریکی کوچک 2726
ه موشلا، ی دراگر، ه کراوس؛ ه موشلا، ی دراگر، ه کراوس؛ جواد فیض؛ ه کراوس؛ ه. موشلا؛ ی دراگر؛ جواد فیض؛ ی. دراگر؛ ه کراوس؛ جواد فیض ؛ ه موشلا؛ ه موشلا؛ ه. کراوس؛ ه کراوس؛ جواد فیض
49,000
موجک ها باکاربرد در ژئودزی و ژئودینامیک 2991
ولفگانگ کلر؛ دکتر عبدالرضا صفری، محمدعلی شریفی؛ دکتر عبدالرضا صفری؛ دکتر محمدعلی شریفی
57,000
نظریه احتمال و کاربردهای آن 1536
دکتر پرویز جبه دار مارالانی
17,500
نظریه اساسی مدارها و شبکه‌ها (جلد اول) 2461
ارنست کوه؛ چارلز دسو؛ دکتر پرویز جبه‌دار مارالانی
1,300,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه