انتشارات دانشگاه تهران
 
تعداد عنوان ها: 2,544
نظریه احتمال و کاربردهای آن 1536
دکتر پرویز جبه دار مارالانی
17,500
نظریه اساسی مدارها و شبکه‌ها (جلد اول) 2461
ارنست کوه؛ چارلز دسو؛ دکتر پرویز جبه‌دار مارالانی
1,600,000
نظریه اساسی مدارها و شبکه‌ها (جلد دوم) 2462
ارنست کوه؛ چارلز دسو؛ دکتر پرویز جبه‌دار مارالانی
1,600,000
نظریه‌پردازان و مشاهیر مدیریت
دکتر علی‌اکبر فرهنگی
60,000
نظـریه توسعه؛ شالوده­ شکنی­‌ها- بازسازی­‌ها 3830
ندروین پیترس؛ دکتر احمد موثقی
420,000
نظریه شهری ارزیابی انتقادی 3062
جان رنه شورت؛ دکتر کرامت‌اله زیاری ؛ حافظ مهدنژاد؛ فریاد پرهیز
490,000
نظریه گروه و تقارن در شیمی 2466
دکتر منصور عابدینی؛ دکتر حسین آقابزرگ
690,000
نظریه مجموعه ها
شادمان
6,000
نظریه مدرنیته در معماری 3633
دکتر سعید حقیر؛ دکتر حامد کامل‌نیا
500,000
نظریه مغز قلب نگاهی نوین به نقش قلب در کیفیت شهود کارآفرینان 3372
رولین مک کارتی، مایک آتکینسون، دانا تومازینو، ریمون بردلی ؛ دکتر محمدرضا زالی، سعید رضایی طرقی، فاطمه عیوضی، فرزانه عبد اله زاده
100,000
نظریه‌ها در روان‌شناسی اجتماعی 2279
مورتون دوچ، روبرت م. کراوس؛ دکتر مرتضی کتبی
180,000
نظریه‌ها و کاربردهای اخلاق حرفه‌ای در حسابداری 4265
دکتر محمد نمازی ؛ حسین رجب‌دری
2,500,000
نظریه‌های ارتباطات 2573
ورنر جی سورین؛ جیمز تانکارد؛ دکتر علیرضا دهقان
520,000
نظریه‌های کارآفرینی 3414
دکتر سیدمحمد مقیمی؛ دکتر یوسف وکیلی؛ دکتر مرتضی اکبری
1,400,000
نظریه‌های مالی نوین 3631
رابرت هاگن؛ دکتر غلامرضا اسلامی بیدگلی؛ دکتر شهاب‌الدین شمس؛ دکتر هستی چیت‌سازان
290,000
نظریه‌های نوین در مدیریت پروژه 3379
دکتر محمود گلابچی- دکتر امیر فرجی
200,000
نظریه و کاربردهای فرایند تحلیل شبکه‌ای
توماس ال. ساعتی؛ دکتر مجید عزیزی- دکتر امید حسین‌زاده- دکتر مرضیه حجاریان
180,000