انتشارات دانشگاه تهران
 
تعداد عنوان ها: 62
میرزا تقی خان امیرکبیر
دکتر عباس اقبال آشتیانی
220,000
نشریات عصر مشروطه "رعد"
مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، دانشگاه تهران
200,000
هزار و یک اختراع (میراث مسلمانان در جهان ما) 3386
پروفسور سلیم الحسنی؛ افضل السادات حسینی؛ پروفسور سلیم الحسنی؛ افضل السادات حسینی؛ پروفسور سلیم الحسنی؛ افضل السادات حسینی؛ افضل السادات حسینی؛ پروفسور سلیم الحسنی
500,000
وزارت در عهد سلاطین بزرگ سلجوقی 520
عباس اقبال؛ محمدتقی دانش‌پژوه؛ یحیی ذکاء
240,000
یهودیان در روسیه و اتحاد جماهیر شوروی 4076
آندره دیکی ؛ دکتر علیرضا ولی‌پور
310,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه