انتشارات دانشگاه تهران
 
تعداد عنوان ها: 62
تاریخ مؤسسات تمدنی جدید در ایران (جلد دوم) 1653
دکتر حسین محبوبی اردکانی
180,000
تاریخ مؤسسات تمدنی جدید در ایران (جلد سوم) 1990
دکتر حسین محبوبی اردکانی
240,000
تاریخ‌نگاری و تاریخ‌نگری در دنیای باستان؛ زندگی، زمانه و کارنامه هرودوت هالیکار ناسوسی 4432
پژوهش و برگردان: اسماعیل سنگاری ؛ امیرحسین مقدس ؛ عرفانه خسروی
1,000,000
تاریخ نویسی در روزگار فرمانروایی شاه عباس صفوی 2928
شعله ای کویین؛ شعله ای کویین؛ منصور صفت گل؛ شعله ای کویین؛ منصور صفت گل؛ شعله ای کویین؛ منصور صفت گل؛ منصور صفت گل؛ شعله.ای.کویین
35,000
تاریخ هرودت جلد دوم 539
هرودت ؛ دکتر هادی هدایتی
34,000
جهان فروری بخشی از فرهنگ ایران کهن 1572
دکتر بهرام فره‌وشی
90,000
حیات علمی در عهد آل بویه 2647
غلامرضافداییعراقی
32,000
روزنامه مساوات 3518
نشریات عصر مشروطه
300,000
زبده‌الوقایع: تاریخ و جغرافیای وان 4079
میرزا موسی‌خان طباطبایی انصاری؛ دکتر حسن حضرتی؛ شهلا یوسف‌زاده
320,000
زن در ایران عصر مغول 1415
دکتر شیرین بیانی
130,000
سفر به قلب سرزمین پارس 3932
آدولفو ریبادنیرا ای سانچز؛ با مقدمه: فرنادو اسکریبانو مارتین؛ دکتر مریم حق‌روستا
380,000
سیر تاریخ 828
گوردون ویر چایلد؛ دکتر احمد بهمنش
160,000
فرهنگ اساطیر یونان و روم 685
پیر گریمال؛ دکتر احمد بهمنش
500,000
فرهنگ البسه مسلمانان 1087
ر. پ. آ. دزی ؛ حسینعلی هروی
300,000
فرهنگ ایران باستان 1542
گنجینه آثار استاد پورداود- زیرنظر دکتر بهرام فره‌وشی
1,000,000
گروه آموزشی تاریخ دانشگاه تهران
دکتر منصور صفت‌گل
150,000
گزارش سفیر کشور پرتغال در دربار شاه سلطان حسین صفوی 1655
گریگوریو پرئیرافیدالگو؛ ژان اوبن؛ پروین حکمت
65,000
مبانی فلسفی اساطیر یونان و روم ( افسانه های یونانی) جلد اول 1210
سعید فاطمی ؛ سعید فاطمی؛ سعید فاطمی
60,000
مجمل التواریخ 1586
دکتر محمدتقی مدرس رضوی
350,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه