انتشارات دانشگاه تهران
 
تعداد عنوان ها: 112
زبان تخصصی مدیریت (مقدماتی)
دکتر داور ونوس
650,000
زنجیره تأمین بشردوستانه؛ از تئوری تا عمل 4374
دکتر محمدرضا صادقی مقدم ؛ ایمن قاسمیان صاحبی
800,000
سازمان در عصر صنعت، اطلاعات و دانایی 2971
دکتر عباس منوریان؛ دکتر ناصر عسگری
350,000
سازمان شبکه‌ای نگاهی از منظر حکمرانی به ساختار، پویایی و عملکرد 4413
آنا مورتی؛ دکتر محمدمهدی ذوالفقارزاده؛ دکتر زهره کریمیان
500,000
سازمان و بوروکراسی ( تجزیه و تحلیلی از تئوری های نوین) 2028
نیکوس کوزلیس؛ دکتر حسن میرزائی اهرنجاتی؛ احمد تدینی
16,000
سیاستگذاری رسانه‌ای 3659
دکتر طاهر روشندل اربطانی
850,000
سیاست گذاری و مدیریت رسانه 3630
دکتر فریدون وردی نژاد؛ شهلا بهرامی رشتیانی؛ دکتر فریدون وردی نزاد
150,000
سیستم‌های اطلاعاتی در مدیریت 2817
دکتر سیدمحمد محمودی
480,000
سیمای سازمان
دکتر اصغر مشبکی
750,000
شبیه‌سازی زنجیرة تأمین رویکرد پویایی سیستم‌ها برای بهبود عملکرد 3846
فرانسیسکو کامپووزانو؛ خوسفا موولا؛ دکتر علی محقر ؛ سارا آریائی؛ احسان خان‌محمدی
120,000
طراحی خدمت l T l L) 3574)
لو هان بک؛ علی اکبر فائق -فاطمه نریمانی -زیر نظر نسترن حاجی حیدری
240,000
طراحی و پیاده‌سازی داشبوردهای سازمانی 4081
دکتر سعید روحانی؛ خانم سوگل ربیعی ساوجی
250,000
علوم اعصاب سازمانی؛ درآمدی بر کاربرد علوم اعصاب شناختی در مطالعات سازمان و مدیریت 4199
دیوید ای. والدمن؛ پیر ای. بالتازار؛ دکتر علی حیدری- با همکاری گروه مترجمان
800,000
عملیات خدمت l T l L ) 3573)
رندی استین برگ ؛ بشری طاهری -فاطمه نریمانی -زیر نظر نسترن حاجی حیدری
220,000
فلسفه و تئوری سازمان 4064
هاریمیدوس سوکاس ؛ رابرت چپا ؛ دکتر ناصر عسگری؛ دکتر مجتبی امیری
550,000
فنون اقناع در رسانه 4214
دکتر سیدمهدی شریفی؛ تهمینه بختیاری؛ مهران ابراهیمی؛ علی حاج‌محمدی
890,000
قیمت‌گذاری صحیح: چارچوب قیمت‌گذاری موفق‌ترین شرکت‌های سودآور 4098
تیم. جی. اسمیت؛ دکتر محسن نظری؛ سارا آقابابایی؛ الهام مهرجو
500,000
کتاب جامع بازرگانی بین‌الملل 3804
دکتر هاشم اقازاده؛ دکتر احسان سلطانی‌فر
900,000
مؤسسات و فناوری ( راهبردهای بهترین عملکرد) 2578
هوارد راش؛ دکتر صادق واعظ زاده؛ مایکل هابدی؛ رابین موری؛ جان بسنت؛ اریک آرنولد
16,000
مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت 3839
دکتر عزت‌اله عباسیان
210,000
مبانی خط‌مشی عمومی (همراه با نمونه‌های واقعی از کشور ایالات متحده آمریکا) 4147
توماس دای؛ دکتر رحمان غفاری؛ مهدی احمدی تنکابنی؛ علیرضا صفرپور سوخته‌ کلایی
640,000
مبانی سازمان و مدیریت 2488
دکتر حسن زارعی متین
170,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد آخرین صفحه