انتشارات دانشگاه تهران
 
تعداد عنوان ها: 55
مهندسی پی پیشرفته 3246
دکتر علی فاخر
350,000
مهندسی خطوط لوله انتقال آب 2463
گروه نویسندگان
25,000
مهندسی ژئوتکنیک خاک‌های مشکل‌آفرین 3608
دکتر حسن رحیمی؛ دکتر نادر عباسی
920,000
هیدرودینامیک (جلد اول) 2531
دکتر حسن احمدی کرویق،فرهنگ راد
300,000
هیدرولیک در مهندسی عمران و محیط‌زیست 2843
آندره چادویک؛ جان مورفت؛ مارتین بورث‌ویک؛ دکتر محمود مشعل
720,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه