انتشارات دانشگاه تهران
 
کتاب مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران عنوان شایسته تقدیر کتاب سال استان کرمانشاه را دریافت کرد
1400-08-27

کتاب مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران عنوان شایسته تقدیر کتاب سال استان کرمانشاه را دریافت کرد

کتاب فلسفه جغرافیای سیاسی نوشته دکتر محمود واثق و دکتر احد محمدی از سلسله آثار مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران توانست در سومین دوره جایزه کتاب سال استان کرمانشاه (جایزه استاد یدالله بهزاد کرمانشاهی) به عنوان اثر شایسته تقدیر نائل آید. این مراسم روز 26 آبان در کرمانشاه و به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد استان برگزار گردید.