انتشارات دانشگاه تهران
 
اهدای 20 درصد درآمد فروش به سازمان بهزیستی
1400-04-24

 

مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران در جهت مسئولیت اجتماعی خود و به مناسبت روز بهزیستی، 20 درصد درآمد فروش اینترنتی کتابهای خود را در روزهای  جمعه و شنبه مورخ 25 و 26 تیر ماه به سازمان بهزیستی اهدا خواهد کرد.