انتشارات دانشگاه تهران
 
نشست معرفی ، نقد و بررسی کتاب سیاست خارجی جهانی و منطقه‌ای چین در قرن بیست و یکم برگزار می شود
1399-12-19

نشست «معرفی، نقد و بررسی کتاب سیاست خارجی جهانی و منطقه‌ای‌ چین» از سلسله نشست‌های معرفی و نقد کتاب در صفحه اینستاگرام مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. در این نشست که مؤسسه انتشارات میزبان دکتر بهاره سازمند عضو هیأت علمی و مدیر گروه مطالعات منطقه‌ای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است، درخصوص این کتاب، ویژگی‌های آن، منابع مورد استفاده و استناد و سیاست‌های منطقه‌ای چین گفت‌وگو خواهد شد. 

این نشست در ساعت 18 یکشنبه مورخ 24/12/1399 به صورت زنده از صفحه اینستاگرام مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران به آدرس university_of_tehran_press پخش می‌گردد.