انتشارات دانشگاه تهران
 
نشست بررسی مجموعه آثار دکتر بهرام فره‌وشی برگزار می‌شود
1399-12-17

نخستین نشست از سلسله نشست‌های تاریخ، فرهنگ و تمدن ایرانی  با موضوع «بررسی مجموعه آثار شادروان دکتر بهرام فره‌وشی» در صفحه اینستاگرام مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. در این نشست که مؤسسه انتشارات میزبان دکتر علی شهیدی، عضو هیأت علمی گروه مطالعات فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشگاه تهران است، درخصوص فعالیت‌های علمی دکتر فره‌وشی و آثار منتشره این استاد بی‌بدیل گفت‌وگو خواهد شد؛ آثاری نظیر جهان فره‌وری، ایرانویج، فرهنگ پهلوی، کارنامه اردشیر بابکان و فرهنگ فارسی به پهلوی

این نشست در ساعت 21 یکشنبه مورخ 17/12/1399 به صورت زنده از صفحه اینستاگرام مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران به آدرس university_of_tehran_press پخش می‌گردد.