انتشارات دانشگاه تهران
 
فهرست کتاب های منتشر شده در پاییز 1399 توسط موسسه انتشارات دانشگاه تهران
1399-10-06

فهرست تازه‌های کتاب منتشر شده در پاییز ۱۳۹۹ توسط مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران

 

 • برنامه درسی آموزش کارآفرینی مبتنی بر شایستگی؛ راهنمای عمل در علوم اجتماعی و رفتاری

لینک خرید از سایت:

https://press.ut.ac.ir/book_3350.html

 

 • تاریخ هرودوت‌

لینک خرید از سایت:

https://press.ut.ac.ir/book_3404.html

 

 • ستون‌های خرده سنگی

لینک خرید از سایت:

https://press.ut.ac.ir/book_3387.html

 

 • تفسیر و کاربرد آن در بازاریابی

لینک خرید از سایت:

https://press.ut.ac.ir/book_3381.html

 

 • اصناف در عصر عباسی

لینک خرید از سایت:

https://press.ut.ac.ir/book_3411.html

 

 • پژوهش در معماری منظر روش‌ها و روش شناسی

لینک خرید از سایت:

https://press.ut.ac.ir/book_3447.html

 

 • فنون اقناع در رسانه

لینک خرید از سایت:

https://press.ut.ac.ir/book_3418.html

 

 • سنجش از دور کمی در مادون قرمز حرارتی؛ نظریه و کاربردها

لینک خرید از سایت:

https://press.ut.ac.ir/book_3442.html

 

 • ابزارها و روش‌های دیدبانی در هواشناسی کشاورزی

لینک خرید از سایت:

https://press.ut.ac.ir/book_3427.html

 

 • تأسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان (جلد اول: سیستم‌های غیرفعال ساختمان)

لینک خرید از سایت:

https://press.ut.ac.ir/book_3398.html

 

 • اندازه گیری آموزشی و روان‌سنجی با R، کاربرد برنامه‌نویسی R در علوم تربیتی و روان‌شناسی

لینک خرید از سایت:

https://press.ut.ac.ir/book_3428.html

 

 • مبانی تحلیل تنش دیرین

لینک خرید از سایت:

https://press.ut.ac.ir/book_3386.html

 

 • بنیان‌ها در مطالعات مسکن

لینک خرید از سایت:

https://press.ut.ac.ir/book_3370.html

 

 • دیدگاه‌ها و نظریه‌های توسعه روستایی

لینک خرید از سایت:

https://press.ut.ac.ir/book_3393.html

 

 • آمادگی شناختی (در سازمان‌های هزاره سوم از تئوری تا عمل)

لینک خرید از سایت:

https://press.ut.ac.ir/book_3432.html

 

 • احترام به خودمختاری؛ اصول اخلاق زیست‌پزشکی

لینک خرید از سایت:

https://press.ut.ac.ir/book_3419.html

 

 • جمع میان آرای دو فیلسوف: افلاطون الاهی و ارسطو

لینک خرید از سایت:

https://press.ut.ac.ir/book_3378.html

 

 • حقوق اساسی کشورهای اسلامی

لینک خرید از سایت:

https://press.ut.ac.ir/book_3417.html

 

 • مدیریت کارکنان دانشی (مدیریت منابع انسانی پیشرفته)

لینک خرید از سایت:

https://press.ut.ac.ir/book_3415.html

 

 • زمینه‌ها، عامل‌ها و پیامدهای تحول در سیاست خاورمیانه‌ای روسیه (مجموعه مقاله‌ها)

لینک خرید از سایت:

https://press.ut.ac.ir/book_3423.html

 

 • راهنمای روان‌‌شناسی مربیگری

لینک خرید از سایت:

https://press.ut.ac.ir/book_3388.html

 

 • روان‌شناسی شخصیت

لینک خرید از سایت:

https://press.ut.ac.ir/book_3435.html

 

 • تصویرسازی جغرافیایی و بازنمایی ژئوژولیتیک

لینک خرید از سایت:

https://press.ut.ac.ir/book_3445.html

 

 • گفتارهای نو در جامعه‌شناسی سیاسی

لینک خرید از سایت:

https://press.ut.ac.ir/book_3351.html

 

 • طراحی هدفمند با گیاهان (مورد بررسی: پارک لاله، جمشیدیه، ساعی)

لینک خرید از سایت:

https://press.ut.ac.ir/book_3422.html