انتشارات دانشگاه تهران
 
کتاب Collage: A Process in Architectural Design توسط انتشارات دانشگاه تهران و اشپرینگر منتشر شد.
1399-08-10
کتاب Collage: A Process in Architectural Design توسط انتشارات دانشگاه تهران و اشپرینگر منتشر شد.

کتاب Collage: A Process in Architectural Design (کلاژ و معماری: فرایندی در طراحی معماری) نوشته دکتر علی اصغر ادیبی توسط انتشارات دانشگاه تهران و اشپرینگر منتشر شد.

این کتاب حاصل سه دهه مطالعه، تحقیق و آموزش نویسنده در حوزه هنر، خلاقیت و خودباوری در روند طراحی معماری است. در روش مورد بحث در این کتاب، فضا به‌عنوان اصلی‌ترین و ساختاری‌ترین موضوع معماری کشف می‌شود و پس از آن، خمیرمایه زیبایی‌شناختی اولیه (که نتیجة تمرینات گوناگون ابداعی شهودی است) شروع‌ شده و بر اساس تأثیرات عوامل محیطی، فرهنگی، استدلالی و عملکردی تکمیل می‌شود و به سرانجام می‌رسد. در این مجموعه پس از بیان کلیاتی در توضیح این روش، به ارائة طرح‌های معماری دانشجویان پرداخته شده و این امکان نیز فراهم شده است که هر کدام از ایشان به‌صورت جداگانه به بیان دیدگاه‌های شخصی خود بپردازند. این کتاب آغازگر بحث و حرکتی نوین در روند آموزش و طراحی معماری در جامعه علمی-پژوهشی و دانشگاهی کشور است.

نسخه فارسی این کتاب نیز توسط انتشارات دانشگاه تهران منتشر شده است.

لینک نسخه انگلیسی https://www.springer.com/gp/book/9783030637941

لینک نسخه فارسی https://press.ut.ac.ir/book_3058.html