انتشارات دانشگاه تهران
 
از سوی مؤسسه خانه کتاب، کتاب تاریخ هرودوت در فهرست برترین کتاب‌های تاریخ ایران باستان قرار گرفت.
1399-06-05

به گزارش روابط عمومی موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، در بهار سال جاری، ۸۲۵ عنوان کتاب در حوزة «تاریخ»، ۶۰ عنوان کتاب در حوزة «جغرافیا»، ۹۳ عنوان کتاب در حوزة «محیط زیست» و ۲۹ عنوان کتاب در حوزة «مستندنگاری» مورد بررسی و داوری قرار گرفت که از این میان ۲۰ عنوان کتاب برگزیده شد. 

در این میان دو اثر از جمله کتاب «تاریخ هرودوت (ائوترپه: آغاز پادشاهی کمبوجیه دوم، مصر و شگفتی­‌های آن)»، برگردان و پژوهش اسماعیل سنگاری و...، به عنوان برترین‌های تاریخ ایران باستان انتخاب شد. 

هرودوت هالیکارناسی (484-425 پیش از میلاد) که کیکرو (سیسرون)، خطیب و سیاستمدار نامدار رومی (107-43پ.م) او را پدر تاریخ خوانده و دنیس هالیکارناسی، مورخ یونانی هم عصر ژولیوس سزار، او را برتر ار تمامی مورخان پیش از وی دانسته است، کهن ترین گزارش جامع از تاریخ مصر باستان را در دومین جلد از آثار نه گانه اش -موزها- پیش روی خواننده قرار می دهد. اِئوترپه (ایزدبانوی موسیقی) کهن ترین اثری است که به قلم مورخان دورۀ باستان دربارۀ تاریخ، جغرافیای تاریخی و آداب و رسوم مردمان مصر باستان و آغاز پادشاهی کمبوجیه فرزند کوروش کبیر به یادگار مانده است.

این اثر ترجمه و تحقیقی است که از متن پایه فرانسوی با مقابله دو متن دیگر فرانسوی و دو متن انگلیسی صورت پذیرفته است.