انتشارات دانشگاه تهران
 
بازگشایی نمایشگاه دائمی کتاب موسسه انتشارات دانشگاه تهران
1399-04-30

این نمایشگاه دائمی با تخفیف های ویژه در محل ساختمان موسسه انتشارات واقع در خیابان شانزدهم امیرآباد برپاشده است و شما می توانید از مرداد ماه 99 برای خرید کتاب  به این نمایشگاه مراجعه کنید.