آیین اختتامیه بیست و ششمین جشنواره کتاب سال دانشگاهی برگزار می شود.
1398-09-19
آیین اختتامیه بیست و ششمین جشنواره کتاب سال دانشگاهی برگزار می شود.

مؤسسه  انتشارات دانشگاه تهران در راستای فعالیت‌های فرهنگی خود، در سال 1398 نیز چونان سال‌های گذشته مفتخر  به برگزاری  جشنواره کتاب سال دانشگاهی است. در این دوره از جشنواره، کتاب‌های چاپ نخست سال‌های 1395 ،1396 و 1397 مورد بررسی و ارزیابی علمی قرار گرفته است و بر اساس ارزیابی‌های انجام‌گرفته و تأیید کمیته‌های تخصصی و شورای سیاستگذاری انتشارات دانشگاه تهران، کتاب‌های برگزیده و شایسته تقدیر انتخاب شده‌اند. آیین اختتامیه این جشنواره و تقدیر از برگزیدگان، همزمان با جشنواره پژوهش در روز دوشنبه مورخ 25 آذر 1398 از ساعت 10 تا 12 در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.