انتشارات دانشگاه تهران
مراکز پخش و فروش انتشارات

 

دفنر مرکزی: تهران - خیابان کارگر شمالی - خیابان فرشی مقدم (شانزدهم)

تلفن: 88338712-021

دورنگار: 89788971-021

فروشگاه شماره یک: تهران - بلوار کشاورز - خیابان 16 آذر - نبش عروجی - پلاک 56

تلفن: 66417357 - 66412595

فروشگاه شماره دو: تهران - خیابان انقلاب - بین فروردین و فخر رازی - روبروی دانشگاه تهران 

تلفن: 66953059 - 66952935

شرکت کتابرسان ایده:  فروش اینرنتی: idebook.ir  و  ketabresaneide.ir

آدرس: تهران_ میدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- بن بست گشتاسب- پلاک 7- واحد 5

تلفن: 66462430

 فروشگاه اصفهان:

جهاد دانشگاهی: دروازه شیراز - ابتدای خیابان دانشگاه تلفن: 03136680068

سنجش سپاهان (کیمیا) : میدان شهدا - خیابان کاوه - خیابان باهنر - کوی ولیعصر پ 419 تلفن : 0314480285

فروشگاه اردبیل: 

میدان شریعتی جنب مجتمع ارس اپتیک تلفن: 04533243138

فروشگاه اورمیه: 

خیابان خیام جنوبی - نمایشگاه کتاب خطایی تلفن: 04432252438

فروشگاه اهواز:

خیابان حافظ - بین سیروس و نادری - کتابفروشی رشد تلفن: 06132717000

فروشگاه تبریز:

خیابان امام خمینی ره - اول خیابان دانشگاه - کتابفروشی علامه تلفن: 04133341669

فروشگاه رشت:

میدان شهرداری خیابان امام خمینی ره - کتابفروشی مژده 01333223637

فروشگاه قم:

صفائیه - مقابل کوچه 38 - کتابفروشی دلیل ما 02537744988

فروشگاه مشهد:

بلوار سجاد - پاساز پردیس طبقه منفی یک - کتابفروشی میلان افزار تلفن: 05137670807