انتشارات دانشگاه تهران
فرآیند پذیرش آثار

 

فرایند پذیرش آثار در مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران

 

• ایجاد حساب کاربری در سایت مؤسسه.

• ورود به حساب کاربری و ثبت کتاب از طریق لینک ثبت عنوان جدید.

بررسی و ارزیابی اولیه در هر یک از کمیته‌های تخصصی و در صورت تائید اولیه ارسال به داوری.

پس از مرحله ارزیابی، در کمیته تخصصی درباره اثر تصمیم‌گیری نهائی می‌شود.

در صورت پذیرش اثر، ارسال متن اثر برای ویرایش.

ارسال متن ویراستاری شده به مرحله کنترل و اصلاح صفحه‌آرائی و طراحی جلد.

اخذ مجوزهای لازم و عقد قرارداد.

ارسال فایل اثر به مرحله تولید. (چاپ)

 

 

فرم‌های مربوط

 

 آئین‌نامه پذیرش و نشر (در بخش ارسال اثر مطالعه شود)

شیوه‌نامه تهیه و تنظیم کتاب و مقررات ارسال کتاب به مؤسسه انتشارات

 قالب صفحه‌آرایی و تنظیم صفحات کتاب (آثاری که خارج از این قالب باشند، بازگردانده خواهند شد)

ضوابط تألیف و ترجمه

 مدارک لازم برای تحویل آثار ترجمه (به همراه فایل کتاب اصلی و ترجمه فارسی آن)

 مدارک لازم برای تحویل آثار تالیف (به همراه فایل)