انتشارات دانشگاه تهران
تماس با ما

آدرس: تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان فرشی مقدم (شانزدهم)، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران

صندوق پستی: 141556464

تلفن: - 88026413- 88338712 -021 

دورنگار: 88012077-021

ایمیل: Press@ut.ac.ir

کدپستی: 1439814451

 

 

سمت

نام و نام خانوادگی

تلفن

داخلی

ایمیل

رئیس موسسه انتشارات

دکتر مرتضی اکبری

88026414

202

mortezaakbari@ut.ac.ir

معاون مؤسسه

منصور نظام آبادی فراهانی

88012784

300

nezamabadi@ut.ac.ir

کارشناس مسئول امور اداری و دفتری

سیده زینب میرمحمدیان

88026414

200

zmoahamadian@ut.ac.ir

کمک کارشناس امور اداری و دفتری

رحمت الله تقی زاده

 

213

taghizadeh1354@ut.ac.ir

 

کارشناس مسئول مجلات علمی دانشگاه

منصوره مرادحاصلی

88012078

312

moradhaseli@ut.ac.ir

رئیس اداره انتشار کتاب

علیرضا استواری

88009326

305

a.ostovari@ut.ac.ir

کارشناس انتشارات

مهران مرادی

88001080

307

mehran.moradi@ut.ac.ir

کارشناس انتشارات

رضوان رحمانی

 

306

rezvanrahmani@ut.ac.ir

کارشناس انتشارات

مریم خونساری

88026411

304

 

 

کارشناس مسئول سفارش و نظارت کیفی چاپ

حسین محمدی

88012079

311

mohammadi-82@ut.ac.ir

 

کارشناس مسئول صفحه آرایی، ویراستاری و طراحی

فاطمه جهانگیری

88630850

309

ajahangiri1385@ut.ac.ir

کارشناس انتشارات

الناز تمیمی

 

301

etamimi@ut.ac.ir

کارشناس انتشارات

مریم اسدشیر

 

303

m.asadshir@ut.ac.ir

کارشناس انتشارات

زهرا استواری

 

303

 

کارشناس انتشارات

سیدابراهیم اشک شیرین

 

310

e.ashk_shirin@ut.ac.ir

مسئول واحد صفحه‌آرایی

مریم دوج

88024969

301

m.doj@ut.ac.ir

کاردان انتشارات

حسین رضایی

 

314

rezaei.h@ut.ac.ir

 

مسئول واحد بازاریابی و فروش

مرتضی درودیان

88338712

102

dorodian@ut.ac.ir

مسئول انبار کتاب

محمد مهرابی یکتا

 

299

m.yekta@ut.ac.ir

کمک کارشناس فروش

سهیل نباتیان

88026413

103

nabatian@ut.ac.ir

مسئول فروشگاه شماره 2

مهدی ملکی

66952935

 

mehdimalaki@ut.ac.ir

مسئول فروشگاه شماره1

نوذر قربانی

66412595

 

nghorbani1000@ut.ac.ir

 

کارشناس مسئول حسابداری موسسه انتشارات

نازنین فتوحی

88334309

206

nfotoohi@ut.ac.ir

حسابدار

زهرا نصر قاسمی

88009318

208

 

امین اموال

علیرضا عبدی

88012080

101

alirezaabdi@ut.ac.ir

کارپرداز

هادی دلدار

88020033

207

deldar@ut.ac.ir