سازمان و بوروکراسی ( تجزیه و تحلیلی از تئوری های نوین) 2028
 

سازمان و بوروکراسی ( تجزیه و تحلیلی از تئوری های نوین) 2028

تعداد صفحات: 193
نوبت چاپ: 4
تاریخ انتشار: 1385
قیمت : 16,000 ریال
فروش اینترنتی موقتا غیرفعال است برای ثبت درخواست با شماره 88338712 تماس بگیرید.
فایل های مرتبط
امتیاز دهی