اجزاء محدود ANSYS) 7060)
 

اجزاء محدود ANSYS) 7060)

موضوعات :
مهندسی برق
شابک: 978-9640399293
تعداد صفحات: 996
نوبت چاپ: ششم
تاریخ انتشار: 1395
قیمت : 550,000 ریال
اندازه : وزيري
فایل های مرتبط
امتیاز دهی