انتشارات دانشگاه تهران
 
موضوعات: �������������� ���������� �� ���������� ��������������
تعداد عنوان ها: 16
اصول اقتصاد کشاورزی 1804
دکتر مجید کوپاهی
1,100,000
اصول پویایی جمعیت و کاربرد آنها 3141
آلن بریمن؛ اللهیاری ، فتاح حسینی؛ آلن بریمن؛ اللهیاری ، فتاح حسینی؛ آلن بریمن؛ اللهیاری ، فتاح حسینی؛ آلن بریمن؛ اللهیاری ، فتاح حسینی؛ آلن بریمن؛ اللهیاری؛ اللهیاری ؛ فتاح حسینی؛ آلن بریمن؛ اللهیاری؛ فتاح حسینی
50,000
اقتصاد کشاورزی و تعاون 1883
سید مهریار صدرالاشرافی
980,000
توسعه کشاورزی عدالت محور، مبانی و سیاست‌ها 3995
دکتر حجت‌‌ ورمزیاری؛ دکتر مصطفی بنی‌اسدی؛ دکتر خلیل کلانتری
740,000
راهنمای گام به گام مدل‌سازی معادله ساختاری 3703
دکتر حمید موحد محمدی؛ دکتر مهتاب پورآتشی
170,000
قیمت محصولات کشاورزی 3049
ویلیام جی تومک ، رابینسون؛ صفدر حسینی ، شهبازی؛ ویلیام جی تومک ، رابینسون؛ صفدر حسینی ، شهبازی؛ رابینسون؛ رابینسون؛ صفدر حسینی؛ صفدر حسینی؛ شهبازی؛ ویلیام جی تومک؛ ویلیام جی تومک؛ شهبازی
80,000
کشاورزی برای توسعه 3129
هوشنگ ایروانی ، حجت ورمزیاری؛ هوشنگ ایروانی؛ حجت ورمزیاری
200,000
مدیریت توسعه منابع انسانی 3687
دکتر هوشنگ ایروانی
520,000
مقدمه‌ای بر اقتصاد اکولوژیکی (بوم شناختی) 3167
مایکل کامان، زیگرید استاگل؛ دکترصالحی، دکتر سنگاچین، حبیبی
190,000
مقدمه‌ای بر مدل‌سازی معادلات ساختاری- حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM) (ویرایش دوم) 4043 A Primer on Partial Least Square Structural Equation Modeling PLS-SEM
جوزف هیر ؛ توماس هالت ؛ کریستین رینگل ؛ مارکو سارستد ؛ دکتر امیر علم بیگی؛ آقای محمدرضا اکبری
470,000
نظریه و کاربردهای فرایند تحلیل شبکه‌ای
توماس ال. ساعتی؛ دکتر مجید عزیزی- دکتر امید حسین‌زاده- دکتر مرضیه حجاریان
720,000