انتشارات دانشگاه تهران
 
موضوعات: ������������ �����������������������
تعداد عنوان ها: 9
ادغام داده‌ها در سنجش از دور مفاهیم و روش‌ها 3316
دکتر فرهاد صمدزادگان- فاطمه طبیب محمودی- بهناز بیگدلی
180,000
بهینه‌سازی فراابتکاری؛ روش‌ها و کاربردها 4240
دکتر فرهاد صمدزادگان ؛ دکتر حدیثه‌سادات حسنی
1,000,000
پردازش کامپیوتری تصاویر سنجش از دور 3032 (همراه CD)
پاول ام می تر؛ دکتر جلال امینی
300,000
فتو گرامتری تحلیلی 2748
دکتر جلال امینی
980,000
محاسبات سرشکنی (همراه با لوح فشرده) 3258
چارلز دی قیلانی،پاول آر. ولف ؛ دکتر محمد علی شریفی، دکتر سعید فرزانه، دکتر سلیم معصومی، دکتر سید محمد حسن تفرشیها
1,600,000
موجک ها باکاربرد در ژئودزی و ژئودینامیک 2991
ولفگانگ کلر؛ دکتر عبدالرضا صفری، محمدعلی شریفی؛ دکتر عبدالرضا صفری؛ دکتر محمدعلی شریفی
57,000
نقشه برداری برای مهندسان عمران و معماری 2589
گلهاوس وکولوش؛ دکتر حسین ایرانی
40,000
هوش جمعی محاسباتی مبانی و کاربردها 3244
فرهاد صمدزادگان، امین علیزاده نایینی
75,000