انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� ������������ ����������
تعداد عنوان ها: 1
روش‌های کلی اجرا؛ پی‌ها (جلد دوم) 1960
ژاک ماتیوا؛ ایوفنو ؛ دکتر ابوالحسن بهنیا؛ دکتر کامبیز بهینا
520,000