انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� ���������� �������������������������
تعداد عنوان ها: 1
روان‌شناسی نابهنجاری (جلد دوم) 4477
رونالد کومر؛ دکتر فاطمه دهقانی‌آرانی ؛ دکتر رضا رستمی؛ حسین رحیمی‌نژاد