انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: ������ ��������������
تعداد عنوان ها: 1
پویایی‌های فضایی در اقتصاد تجربه 4458
آنه لورنتزن ؛ کارین توپسو لارسن ؛ لیز شرودر ؛ دکتر علی حسینی؛ مهسا فلاح‌مهرجردی
1,100,000