انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� ������������ ����������
تعداد عنوان ها: 3
ستون‌های خرده‌ سنگی 4163
دکتر کامبیز بهنیا؛ دکتر رضا رفیعی دهخوارقانی
950,000
محاسبه تونل‌ها 3126
مارک پانه؛ کامبیز بهنیا
45,000
مکانیک خاک؛ مهندسی پی (جلد دوم) 1907
دکتر کامبیز بهنیا؛ دکتر امیرمحمد طباطبایی
650,000